Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Dialoog ploegendienst IHC (Merwede) weer gestart

Na roerige tijden met een aandelenswap, directiewisselingen en een nieuwe HR-manager is de dialoog over de ploegendienst weer opgestart. Zo stonden we vorig jaar, voor de stoelendans, bijna voor de rechter, zo zijn we dit jaar weer met wederzijds respect in gesprek.

Dat levert de volgende inzichten:
De familie de Bruin heeft nu de lead en zij hebben ons aangegeven dat IHC (Merwede) voor hen niet zomaar een belegging is. Men wil er ook iets mee. Desgevraagd heeft de familie aangegeven de activiteiten van IHC voor de regio van groot belang te achten. Doorgaan met kansrijke activiteiten en werkgelegenheid in onze regio zijn de doelstellingen. Met Bram Roelse als nieuwe directeur heeft IHC iemand die de sector van binnen en buiten kent, ook bij hem zullen we blijven aandringen de focus op duurzame werkgelegenheid te houden.

De “nieuwe” arbeidscontracten:
Vele leden gaven eind 2013 aan geconfronteerd te zijn met de vraag een nieuw arbeidscontract te ondertekenen. Deze leden hebben we geadviseerd niet te tekenen. Over de inhoud van deze contracten hebben wij met IHC gecommuniceerd en gesproken. Deze contracten worden ingenomen. Het advies blijft; niet tekenen. Dat zal ook niet meer gevraagd worden. Een nieuw contract zal worden opgemaakt. Dit zal eerst door ons getoetst worden. Dat geldt ook voor de contracten van collega’s die wel hebben getekend, die gaan ook in de shredder.

De ploegendienst:
In goed overleg heeft werkgever de ploegendienstregeling van voor 1 april 2013 in ere hersteld. Medewerkers, die door de verkeerde uitvoering in het afgelopen jaar financieel te kort gedaan zijn, worden gecompenseerd. Door deze afspraak is echter ook weer de discrepantie van deze regeling met de cao in het vizier. Hier betreft het weer de overgangsregeling. Werkgever wil dat de regeling nu door heel IHC wordt gevolgd door de regeling “bijbelvast” te maken. Dat betekent dat aan de leden instemming gevraagd moet worden. In de bijlage vindt je de tekst zoals die voor 1 april 2013 op jullie intranet heeft gestaan. Hierin vind je de 4-maanden termijn bij dienstwisseling. Dat geeft onder andere de eerste vier maanden nog geen recht op de overgangsregeling waarvan in de cao sprake is. De consequentie van goedkeuring door de leden van de bonden is, dat deze regeling het karakter van wet gaat krijgen. Dus moeten we er met jullie over praten en een besluit nemen.

Om bovenstaande met jullie te bespreken, nodigen we jullie uit voor een gecombineerde ledenvergadering, samen met FNV Bondgenoten en RMU, op:

Donderdag 5 juni 2014
19.30 – 21.30 uur
Hotel Het Wapen van Alblasserdam, Dam 24, 2952 AB te Alblasserdam

Vragen?
Neem dan contact op met bestuurder Piet Verburg via p.verburg@cnvvakmensen.nl of via districtskantoor Breda: 076-5724670.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid