Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

De Klokslag Bolsward vergadering over OR 14-12-15

Eerder hebben wij een ontwerp OR reglement bij de directie ingediend nadat in een achterbanvergadering is vastgesteld dat er voldoende animo is voor een OR.

Het overleg dat over dat ontwerp met vakbonden gevoerd zou moeten worden, heeft echter niet plaatsgevonden. Wel kregen wij de uitnodiging om kandidaten voor de OR te stellen.
De wet op de OR geeft aan dat vakbonden en niet bij vakbonden aangesloten werknemers, mits zij lang genoegd in dienst zijn, het recht op kandidaatstelling hebben. Wij hebben inmiddels het OR reglement opgevraagd dat het bedrijf hanteert.

Wij nodigen u uit voor een vergadering over de OR die is belegd op:

Datum: Maandag 14 december 2015
Waar: Wijnherberg, Marktplein 5, Bolsward
Tijd: 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur)

Graag tot maandag 14 december aanstaande!

Jikkie Aalberts
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-53673596
E j.Aalberts@cnvvakmensen.nl