Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Damen Marine Components stand van zaken

In de nieuwsbrief van 12 april 2018 hebben wij jullie uitgelegd wat er mis is gegaan in de overgang van de cao Metaalbewerking (kleinmetaal) naar de cao Metalektro (grootmetaal).

In dezelfde nieuwsbrief hebben wij jullie ook gevraagd jullie stem uit te brengen op de uitgangspunten waarmee de vakbonden het gesprek zouden ingaan met de directie. De leden van alle vakbonden hebben unaniem akkoord gegeven op de vermelde uitgangspunten in de nieuwsbrief van 12 april 2018.

Op 26 april 2018 hebben wij overleg gehad met de directeur en HR manager en hebben wij de uitgangspunten die zijn genoemd in de nieuwsbrief van 12 april 2018 besproken. Dit heeft geresulteerd in het volgende:
 • Damen Marine Components (DMC) heeft erkend dat er voor 2017 een foutieve berekening is gemaakt van het uurloon en dat er een aantal overwerkpercentages (1e 2 uur aansluitend en zondag) en het percentage reisuren zondag niet juist (conform cao Metaalbewerking) zijn toegepast. De medewerkers, die het betreffen, worden in de salarisbetaling van juni 2018 gecompenseerd voor de juiste overwerkpercentages en reisuren zondag tegen het juiste uurloon volgens cao Metaalbewerking op de betreffende uren.
 • DMC heeft ook aangegeven dat in 2017 geen vakantiedag bij een tweede ziekmelding conform cao Metalektro had mogen worden ingehouden. Afspraak is dat de ingehouden vakantiedagen bij tweede ziekmelding worden bijgeschreven op het verlofsaldo van 2018 van de medewerkers die het betreffen.
 • DMC zal de tegemoetkoming aan het personeel in de vorm van vijf extra verlofdagen bijschrijven op het verlofsaldo van 2018. Medewerkers kunnen deze opnemen of laten uitbetalen (volgens de regels van maximale uitbetaling verlof per jaar).
 • DMC heeft bevestigd dat het pensioen is geregeld en dat dit met de pensioenfondsen is overeengekomen. Het komt erop neer dat het pensioen via PMT weer aansluitend is geworden zonder onderbreking door PME. Dit betekent dat medewerkers geen nadeel mogen ondervinden van bijvoorbeeld Vervroegd Ouderdomspensioen (VOP). 
 • (Aantal) Percentages overwerk en reisuren DMC (voormalig VDVMS) zijn afwijkend geweest ten opzichte van de cao Metaalbewerking. DMC wil dit nog nader bekijken en berekenen en komt er bij ons op terug. Als werkgever hier niet aan mee wil werken dan kunnen we nog naar de rechter. 
 • Wij zijn met DMC in gesprek over overgang van grootmetaal terug naar kleinmetaal. Wij houden jullie op de hoogte van de inhoud van deze gesprekken.

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 48 62 74
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl

Mede namens,
Elsa van der Kraats, FNV Metaal
Hans Korver, De Unie

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid