Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Cao Metalektro. Wat betekent dat voor u?

Sinds 1 januari van dit jaar neemt Hobré Instruments deel aan de cao ME. Wat betekent datý Moet datý Hierover hebben wij nu twee keer gesproken met de directie en een keer met de OR. We hebben vooral gesproken over een nieuw loongebouw. Het is nu tijd om te praten met de werknemers van Hobré.

Wat betekent dat? Moet dat?
Een kort antwoord. Ja, het moet. Door de verschuiving van werkzaamheden (van een handelsfirma naar het ontwikkelen en produceren van eigen producten) is Hobré onder de werkingssfeer van de cao Metalektro terecht gekomen. In de werkingssfeer van een cao staat beschreven welke werkzaamheden (bedrijven) vallen onder de cao. Een bedrijf met deze werkzaamheden moet dan de cao toepassen. Zo kan oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden worden voorkomen.
Hobré valt met zijn producten en werkzaamheden onder de cao metaal. En gezien het aantal medewerkers valt Hobré onder de cao Metalektro. In de cao Metalektro staat beschreven wat de arbeidsvoorwaarden zijn en wat de spelregels zijn waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden. Voor Hobré zijn de grootste gevolgen van het invoeren van de cao: de collectieve cao loonsverhogingen; de pensioenregeling; de functiebeschrijvingen en het loongebouw.

Functiewaardering & loongebouw

In de cao Metalektro staat dat elke functie die in een onderneming wordt uitgeoefend, wordt ingedeeld in één van de salarisgroepen A t/m K met behulp van een vorm van functiewaardering. De werkgever kan kiezen voor een vorm van functiewaardering die in de cao benoemd is. Hobré heeft gekozen voor ISF een systeem dat vaak wordt gehanteerd.

Vakbonden zijn uitgenodigd door de werkgever om afspraken te maken over een nieuw loongebouw dat ingevoerd moet gaan worden nu de cao Metalektro van toepassing is. Bij dit loongebouw horen afspraken, bijvoorbeeld hoe je van het minimum naar het maximum groeit in je loonschaal.

Hobré kende weinig of geen spelregels rond het toekennen van lonen en loonsverhogingen. Dat kan tot onduidelijkheden leiden en dat is onwenselijk. Bij functiewaardering en een overeengekomen loongebouw kan je niet zonder spelregels. Deze spelregels bieden duidelijkheid en geven werknemers rechten. In een loongebouw kennen we vaste treden met een minimum en een maximum schaal.

Bij ons eerste overleg met de directie (30 maart) hebben we een eerste concept loongebouw ontvangen. Met dit loongebouw konden we niet instemmen omdat in het loongebouw te veel treden (functiejaren) zaten. De medewerker zou er dan te lang over doen om het maximum van een salarisschaal te komen. Op 19 april hebben we opnieuw overleg gehad met de directie. In dit overleg is gesproken over een aanpast loongebouw met minder treden. Dit aangepaste loongebouw willen we graag eerst met jou en je collega’s bespreken voordat we daarover een akkoord bereiken met de directie.

Invoeren functiewaardering en loongebouw

Het loongebouw kent een minimum en een maximum per loonschaal. De invoering van functiewaardering en een nieuw loongebouw kan gevolgen hebben voor het salaris. Er zijn mensen die nu minder verdienen dan de laagste trede van de loonschaal van het nieuwe loongebouw waarin hun functie ingedeeld gaat worden. Er zijn ook mensen die nu meer verdienen dan de hoogste trede van de loonschaal van het nieuwe loongebouw waarin hun functie ingedeeld gaat worden. Ook hierover hebben wij gesproken met de directie. We willen en moeten afspraken maken over de salarisgevolgen van de invoering van functiewaardering en het loongebouw.

Personeelsbijeenkomst 25 april

Voordat we een akkoord over de invoering van het nieuwe loongebouw kunnen bereiken willen we eerst een en ander met je bespreken. Wij kunnen u dan vertellen wat de voorstellen van de directie zijn. Wij horen dan graag je reactie daarop zodat we daarna afspraken kunnen maken met de directie.

Wij nodigen jou, als lid van CNV Vakmensen, en je collega’s, die nog geen lid zijn, uit voor een personeelsbijeenkomst op maandag 25 april. De eerste bijeenkomst is van 15.30 uur  tot 16.45 uur en de tweede bijeenkomst is van 17.00  tot 18.15 uur in een van de ruimtes op de vestiging. Omdat dit een onderwerp is wat voor iedereen van belang is, is iedereen van harte welkom. Neem je collega dan ook mee naar deze bijeenkomst.

Graag tot de 25ste.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor of lees ik die graag.

Dolf Polders
bestuurder
E.: d.polders@cnvvakmensen.nl
M.: 06-5160 2050  
                                                                                                                                16-1494/DP/ns           


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid