Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Cao Metaal en Techniek definitief akkoord

De kaderleden in de cao-commissie Metaal en Techniek hebben het positieve onderhandelingsresultaat cao Metaal en Techniek op basis van de ledenraadpleging(en) goedgekeurd. Van de uitgebrachte stemmen door de leden is 90 procent akkoord, 7 procent tegen en 3 procent onthoudt zich van stemming.

Dat betekent dat, wat ons betreft, alle procedures voor de Algemeen Verbindend Verklaring van de cao verder in gang worden gezet.
De cao-boekjes 2015-2017 voor de vijf sectoren in de Metaal en Techniek zijn in productie en worden in januari 2016 verwacht.

Loonsverhoging: 1,75 procent of niet?

Per 1 december 2015 krijg je 1,75 procent extra salaris bij.
Dit is dankzij het werk van de (kader)leden van CNV Vakmensen. Daardoor hebben we een cao en is de cao definitief en kan je de eerste loonstijging in december terugzien op je loonstrook.
Ik denk dat de ongeorganiseerde werknemers nu niet gaan zeggen, ik hoef de loonstijging niet. Ze liften dus mee op die vakmensen die lid zijn van een vakbond zoals CNV Vakmensen.

Voordeel cao Metaal en Techniek

Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand. Een cao geeft zekerheid voor de werknemer, draagvlak en meer voorspelbare kosten voor de werkgever. De voordelen van een cao wegen ruimschoots op tegen de nadelen van vrije marktwerking. Mooi moment om te laten zien dat een cao voor ons allemaal goed is.

Meer leden, een sterkere cao

De (kader)leden zijn belangrijk in de bedrijven. Wellicht kun jij ook een collega inschrijven als lid. Daarmee maak je de cao sterker.

Wij wensen je prettige feestdagen en een goed gezond actief 2016!

Namens het onderhandelingsteam
In de Metaal en Techniek

Marco Hietkamp
Landelijk onderhandelaar