Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Cao-krant brengt nieuws over onderhandelingen cao metaaltechniek

CNV Vakmensen wijst na meerdere pogingen om tot een vernieuwende cao metaaltechniek te komen het eindbod van de werkgevers in metaaltechniek af. Lees in het onze cao-krant het eindbod van werkgevers en onze mening daarover.

Download de cao-krant metaaltechniek

Deze zaken spelen mee in de onderhandeling:

Werkgevers kiezen voor conflict

Werkgevers kiezen met hun eindbod voor het conflict. Van de voorspelde vernieuwing blijkt in werkelijkheid weinig. Korte termijnblik overheerst.

Verschil van mening over loon en ouderenbeleid

CNV Vakmensen vroeg om een vernieuwende cao. Dus met veel aandacht voor werkgelegenheid, ontwikkeling van talenten, vakmanschap, vaste contracten, jongerenbanen, en oplossingen voor verdergaande automatisering en robotisering in de bedrijfstak. Werkgevers gingen hier niet op in en noemden de kloof te groot, vooral bij loon en ouderenbeleid. Ze kwamen met een eindbod.

Oproep tot vernieuwing

De werkgeversoproep tot vernieuwing van de cao zien we niet terug in hun voorstellen. Die bieden vooral slechtere arbeidsvoorwaarden, geen invulling van duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van mensen. Als dat vernieuwend is, en van deze tijd, dan wijzen wij dat af. Werkgevers hebben kansen laten liggen en zijn niet ingegaan op onze inzet om te komen tot een acceptabel akkoord.