Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Akkoord cao-tekst Vakantiewet sector Metaaltechniek

Op 9 januari 2012 is de redactiecommissie van de Vakraad de tekst overeengekomen voor de vakantiewetgeving en mogelijkheid tot sparen. Het betekent dat een full-timer in de Metaaltechniek in 5 jaar maximaal 988 uur (26x38) kan sparen voor een individueel doel. Het betreft zowel de wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen.

CNV Metaaltechniek adviseert de volgende punten:

 • Het aantal vakantie-uren op 31 december 2011 apart vastleggen, deze mogen 5 jaar blijven staan;
 • Vanaf 1 januari 2012 noteer de wettelijke vakantiedagen apart,  betreft 20 dagen;
 • Vanaf 1 januari  2012 noteer de bovenewettelijke vakantiedagen apart, betreft de som van 4 dagen en de leeftijdsdagen;
 • Sparen voor individueel doel of sowieso opname vakantie, kies eerst de wettelijke vakantiedagen want daarmee voorkom je afschrijving.
 • Mocht je part-time willen gaan werken, bereken dan eerst je toegestane saldo en neem de overige vakantiedagen eerst op.
 • Noteer in je agenda wanneer de vervaldatum is van vakantie-aanspraken.

De tekst van het nieuwe cao-artikel 58, vakantiewet, is als volgt:

1. De werknemer die bij de aanvang van de voor hem vastgestelde aaneengesloten vakantie of van één of meer van de door hem vastgestelde verlofdagen/uren arbeidsongeschikt is, ontvangt de vakantiedagen/uren waarvan hij geen gebruik heeft kunnen maken op een andere tijd, doch uiterlijk vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak op vakantie is ontstaan. 

2. Indien werkgever en werknemer van mening verschillen over de vraag of dan wel in hoeverre de werknemer van vakantiedagen/uren gebruik heeft kunnen maken, zal de meest gerede partij het geschil ter beslissing kunnen voorleggen aan de Vakraad. 

3. In afwijking van het gestelde in artikel 7:640aBW kan de werknemer conform de volgende leden vakantie-uren (dagen) sparen.

4. De werknemer kan over een periode van vijf jaar maximaal 26 maal de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week vakantie-uren (dagen) sparen voor een door hem te bepalen individueel doel. 

5. De werknemer die gebruik wenst te maken van de hier bedoelde gespaarde vakantie-uren (dagen) voor een periode van drie weken of minder moet dit ten minste drie maanden voorafgaand aan het ingaan van de vakantie-uren (dagen) aan de werkgever kenbaar maken. Is die periode langer dan drie weken moet de werknemer dit ten minste zes maanden voorafgaand aan het ingaan van die vakantie-uren (dagen) aan de werkgever kenbaar maken.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid