Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

4e Cao-onderhandelingsronde Metaaltechniek

CNV Metaaltechniek biedt vernieuwing voor cao: Werkgevers zo ver nog niet !

Tijdens de cao-onderhandelingen op 3 maart jl. bleek dat de cao-voorstellen van werkgevers en ons enorm ver uit elkaar liggen. Werkgevers zijn nu pas met hun eerste inhoudelijke reactie gekomen. Dit heeft volgens ons te lang geduurd. Deze voorstellen staan veel te ver af van de voorstellen van vakbonden op het gebied van loon, het dagvenster, flexwerk, aandacht voor vaktalent, ontwikkeling en de leeftijdsdagen.

Wij hebben gezegd dat wij de werkgeversvoorstellen geen recht doen vinden aan de vakmensen, te mager zijn en ronduit verslechteringen bevatten.

Kennelijk willen de werkgevers niet tegemoet komen aan de vakmensen op de werkvloer. Terwijl CNV Metaaltechniek er veel aan doet om een vernieuwende cao af te sluiten. Zo hebben we meerdere voorstellen gedaan.

Wij willen goede oplossingen voor de mensen in de bedrijfstak creëren omdat we weten dat je langer moet doorwerken en dat je gezond het pensioen moet kunnen behalen. De werkgevers vragen te veel en bieden te weinig:

VOORSTELLEN:

Onderwerp

CNV Metaaltechniek

FWT-werkgevers

looptijd

Looptijd van 12 maanden

Looptijd 22 maanden

Inkomen

De werkgevers gaan niet in op het voorstel van CNV Metaaltechniek om 0,5% van de loonvraag in te zetten voor individueel budget  opleiding en ontwikkeling.

Daarom de loonvraag nu per 1 april 2015: 3%

Per 1 sept 2015: 1%

Per 1 juni 2016 : 1%

In december 2015 eenmalige uitkering:

- Voor 23 jaar e.o. 65 euro bruto

- Jonger dan 23 jaar en in bezit van vakdiploma of voortgezet diploma 1% van bruto jaarsalaris,

Werktijden

Zelf kunnen inroosteren van dienstroosters

Een vrij dagvenster van 12 uur hanteren op bedrijfsniveau. Hierbinnen moeten de werkroosters gemaakt worden.

Nu geldt een standaard dagvenster van 06.00 uur tot 18.00 uur.

Ontwikkeling

Eigen Individueel leerbudget op een rekening buiten het bedrijf

Niet akkoord.

WW

Aansluiten bij centraal akkoord over de nieuwe werkloosheidswet

Nee, willen alleen kijken of er draagvlak onder werkgevers is

Participatie sociale werkplaatsen

Nieuwe loonschaal voor de garantiebanen: minimumloon tot 120% minimumloon

Nieuwe loonschaal voor de garantiebanen: minimumloon

Ontzie

Huidig beleid voeren

De leeftijdsgrens voor overwerk, ploegendienst en demotie opschuiven naar 60 jaar.

leeftijdsdagen

Voor iedereen een 25e vakantiedag

Nieuwe staffel leeftijdsdagen:

50 jaar 0 dagen

51 jaar - 61 jaar huidig min 1 dag

61- 12

62- 12

63- 13

64- 13

 

Voor iedereen een 25e vakantiedag

Nieuwe staffel leeftijdsdagen:

60- 8 dagen

61- 8

62- 10

63- 10

64- 11

65- 12

66- 12

De inroostering door werkgever en als je 3 maand of langer ziek bent, vervalt het recht op leeftijdsdagen.

 

Nieuwe technieken

Werk maken van nieuwe technologie en gevolgen voor de werkplek

Willen aantal thema’s behandelen voor werknemers van 45 jaar en ouder.

De leden van CNV Metaaltechniek gaan voor een gezonde en moderne bedrijfstak. Met ruimte en aantrekkingskracht voor nieuwe werknemers, om mensen te behouden voor de bedrijfstak, met duidelijkheid rondom flex en met aandacht voor ontwikkeling van vakmensen.

Werkgevers hebben een nieuwe onderhandelingsdatum voorgesteld: donderdag 19 maart a.s. Wij zijn akkoord gegaan met deze nieuwe cao-onderhandelingsdatum onder de voorwaarde dat werkgevers dan ook met verbeterde voorstellen komen.

Het wordt een spannende dag. Het gaat die dag om jouw arbeidsvoorwaarden!

Kijk ook op onze website www.cnvmetaaltechniek.nl

De onderhandelingsdelegatie CNV Metaaltechniek.
Marco Hietkamp, landelijk bestuurder,
Loes Videler-Bezemer, bestuurder
Jurriaan Weerheijm, vrijwillig kaderlid CAO Commissie


Blijf nu niet aan de kant staan, doe mee, kom er bij en wordt lid, voor jouw collectieve arbeidsovereenkomst!
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid