Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

2e cao-overleg Metaal en Techniek

Gisteren zijn we weer gestart met het cao overleg Metaal en Techniek. De cao is er voor de ongeveer 300.000 vakmensen bij ongeveer 27.000 werkgevers. Het zijn grote getallen. En toch gaat de cao over u!

Wat wilt u zelf regelen met uw werkgever?

Het gaat over de werktijden, een loonsverhoging, werkzekerheid, opleidingen, het langer kunnen doorwerken, werktijden en de leeftijdsdagen. Allemaal zaken die we in de cao vastleggen. Of zaken die u zelf moet gaan regelen met uw werkgever?

De huidige cao is een minimum cao, dus minder afspreken mag niet, beter afspraken wel. Werkgevers willen nu graag een paar afspraken collectief regelen in de cao, die voor iedereen gelden. Bijvoorbeeld de loonafspraak. Daarnaast willen ze dat er afspraken gemaakt moeten worden op het bedrijf. Tussen u en uw werkgever. Bijvoorbeeld over dagvensters en toeslagen. Dit moet dan gebeuren in overleg met OR, personeelsvertegenwoordiging, werknemersdelegatie of een individuele werknemer, zonder betrokkenheid van vakbonden. De cao is hiermee niet meer de cao. Mogelijke gevolgen hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn, dat belangen van werknemers in het geding komen, willekeur of oneerlijke concurrentie.

Hoe leeft het cao overleg bij u in het bedrijf? Of bij uw collega’s? Kunt u goede afspraken maken met uw werkgever? Wij denken dat u in de regel economisch en sociaal de zwakkere partij bent tegenover uw werkgever. Veelal heeft dit tot gevolg dat de werkgever u de contractvoorwaarden kan opleggen. De vraag die nu op tafel ligt is: wat wilt u zelf regelen met uw werkgever in uw bedrijf?

We zijn uit elkaar gegaan met cao-voorstellen die nogal ver uit elkaar liggen; In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we van mening verschillen met de werkgeversvakbond FWT op het gebied van loon, het dagvenster, flexwerk, aandacht voor opleidingen, schijnzelfstandigheid, werktijden, nieuw werkloosheidswet en de leeftijdsdagen. 

OUDERENREGELING 58+ en CRISISMAATREGEL OVERGANGSREGELINGEN

Partijen hebben besloten om de ouderenregeling en de crisismaatregel te verlengen tot 1 januari 2016. Dit is besloten vooruitlopend op een cao-akkoord.
Voor de goede orde hierbij de afspraak zoals die ingaande 1 mei 2013 in de arbeidsvoorwaarden cao’s Metaal en Techniek staat:

 • Cao-partijen vinden het belangrijk dat de zogeheten 58+ regeling vanwege de voortdurende crisis gedurende de looptijd van deze CAO wordt gecontinueerd. Dat betekent dat werknemers die:
 • in 2015 tot 1 maart : 58 jaar en 8 maanden zijn (geworden) en zijn ontslagen in verband met de crisis;
 • In 2015 vanaf 1 maart: 58 jaar en 10 maanden zijn (geworden) en zijn ontslagen in verband met de crisis voor deze 58+ regeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) in aanmerking kunnen komen.
 • Vanaf 1 januari 2016 : afhankelijk van cao-akkoord en looptijd.
   

Daarnaast achten cao-partijen het van groot belang om de categorie werknemers met zogeheten overgangsregelingen in hun pensioenregeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek, die tussen 1 mei 2013 en in 2015 vanwege de crisis worden ontslagen weer de overgangsrechten te laten herleven bij een terugkeer als werknemer in de Metaal en Techniek binnen drie jaar na dat ontslag.

In het eventuele cao-akkoord wordt de definitieve tekst opgenomen ten aanzien van bovenstaande regelingen.

Op dinsdag 17 februari 2015 praten we verder met de werkgevers en hopen we daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in de richting van een goede nieuwe cao. Uiteraard krijg je daarna weer een nieuwsbrief. Meld je ook aan voor de digitale nieuwsbrief. Ook niet-georganiseerden kunnen zich hiervoor op onze website aanmelden.

Kijk ook op onze website www.cnvmetaaltechniek.nl

De onderhandelingsdelegatie CNV Metaaltechniek.
Marco Hietkamp, landelijk bestuurder,
Loes Bezemer-Videler, bestuurder
Jurriaan Weerheijm, vrijwillig delegatielid CAO Commissie

 

ps. Stuur deze nieuwsbrief door naar je collega's. Als zij lid zijn en deze digitale nieuwsbrieven niet ontvangen is hun emailadres niet bekend en kunnen zij die aanpassen in MIJNCNV. Zij ze geen lid? Dan kunnen wij zich hier aanmelden om de digitale nieuwsbrief te ontvangen.

 Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid