Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zeilmakerijen (SZS) - Nieuws

SZS-werkgevers doen een eindbod

Op 28 oktober en 25 november hebben we gesproken met de werkgevers over de cao en over het samengaan met de Hiswa. Tijdens de bespreking op 28 oktober hebben de werkgevers al een eindbod gedaan, maar daar hebben we pas op de 25ste november weer over gesproken.

Eindbod

Gezien het mogelijk samengaan met de Hiswa hebben de werkgevers gekeken wat er in de Hiswa cao is afgesproken: een eenjarige cao afgesloten met een verhoging van 1% per 1 juni en een eenmalige van € 100. 
De werkgevers hebben daarom een eindbod gedaan van:
  • een cao van 1 april tot 1 januari 2014 (9 maanden);
  • structurele loonsverhoging van 0,75% over de 9 maanden;
  • een eenmalige van € 75,-: hierbij is men uitgegaan van het betalen van de loonsverhoging en de eenmalige per 1 juni 2013. Omdat de cao pas later zal wordt afgesloten (na 1 juni), verschuift de loonsverhoging naar een later moment, de eenmalige wordt dan iets hoger.

CNV Vakmensen vindt dit wel een mager bod en heeft de werkgevers gevraagd om toch nog eens na te denken over een beter bod. Alle economen zeggen nu dat het eens tijd wordt voor goede loonsverhoging. Omdat de SZS geen toonaangevende sector is, hoeven ze niet voorop te lopen met de loonsverhogingen, maar de 0,75% voor 9 maanden zit aan de onderkant van wat er dit jaar aan loonsverhogingen is afgesproken.

Omdat het toch niet meer lukt om per 1 januari 2014 te komen tot één cao met de Hiswa stelt CNV Vakmensen voor om de cao te verlengen tot 1 januari 2015 met een passende loonsverhoging. In de week van 13 t/m 17 januari 2014 zal er weer een overleg over de nieuwe cao zijn.

Ondertussen is er ook een nieuwe cao voor de Metaal en Techniek afgesproken. Daarbij zijn er nieuwe afspraken over de pensioenpremies gemaakt. Deze nieuwe afspraken hebben geen gevolgen voor de werknemers, alleen voor de werkgevers.

Samengaan met de Hiswa

Zoals eerder vermeld hebben we op 28 oktober en 25 november gesproken met de werkgevers over het samengaan met de Hiswa. Bij dit overleg waren ook de werkgevers vertegenwoordigers en de vakbonden vanuit de Hiswa aanwezig.Op 28 oktober hebben we eerst maar eens kennis met elkaar gemaakt en in grote lijnen gesproken over het nut en noodzaak om te komen tot één cao. Tijdens dit gesprek bleek dat niet iedereen wist wat de andere branche nu precies doet. Wat hoort nu wel of niet thuis bij de Hiswa? Wat valt wel of niet onder de SZS-cao?

Daarom zijn we op de 25ste november eerst gestart met een presentatie van elke branche waarbij aan het einde iets werd gezegd over nut en noodzaak specifiek voor die branche. Na de presentatie hebben de vakbonden aangegeven dat zij positief staan tegenover het komen tot één cao, maar niet ten koste van alles. Bijvoorbeeld de pensioenen moeten goed geregeld worden.

Er is besloten om een werkgroepje te vormen die zich verder bezig zal houden met het samenvoegen van de verschillende cao’s tot één cao. Misschien kan de nieuwe cao dan ook duidelijker worden en meer mogelijkheden bieden voor werknemer en werkgever. Denk daarbij aan meer individuele keuze mogelijkheden.

Hoe nu verder?

Zoals gemeld praten we in de week van 13 t/m 17 januari 2014 weer verder over een de nieuwe cao. Na dit overleg zullen we je weer informeren over dit gesprek. Heb je vragen of opmerkingen, dan hoor ik deze graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen
023 5684670
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid