Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zeilmakerijen (SZS) - Nieuws

SZS: start cao-onderhandelingen

Woensdag 15 mei hebben we voor de eerste keer gesproken met een vertegenwoordiging van de SZS werkgever over de nieuwe cao voor de sector. Het overleg was kort. We hebben besloten om de cao-onderhandelingen op te schorten.

Waarom de cao-onderhandelingen opschorten?

Dit heeft verschillende redenen. Zoals in onze vorige nieuwsbrief stond, willen de werkgevers onderzoeken of de SZS samen zou kunnen gaan met de Hiswa. De werkgevers van beide sectoren hebben hiermee ingestemd. Nu was de vraag wat vakbonden daarvan vinden? De leden van CNV Vakmensen, werkzaam in de SZS- sector, hebben geen bezwaar tegen het samengaan. Dus CNV Vakmensen wil de mogelijkheid daarvoor onderzoeken. Het samengaan moet voor de medewerkers geen achteruitgang betekenen. De komende periode zal verder onderzocht worden of de twee cao’s samen te voegen zijn.

De andere reden is de onderhandelingen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek. Deze onderhandelingen vlotten niet. Maar omdat de afspraken die daar gemaakt worden van invloed kunnen zijn op de cao voor de SZS-sector (bijvoorbeeld pensioenen) willen we daarop wachten.

Om deze twee redenen, het samengaan met de Hiswa en de onderhandelingen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek, is er besloten om de onderhandelingen op te schorten.

Welke gevolgen heeft dat?

Sinds 1 april 2013 is de huidige cao voor de SZS-sector afgelopen, deze heeft echter nog een jaar doorwerking. Dat wil zeggen dat alle afspraken die daar in staan gewoon moeten worden nagekomen.
Vandaag hebben we wel afgesproken dat het opschorten van de onderhandelingen geen financiële gevolgen voor de medewerkers mag hebben. Dat wil dus zeggen dat wanneer er een structurele loonsverhoging wordt afgesproken, het te kort over de maanden dat de structurele loonsverhoging later wordt afgesproken met een eenmalige uitkering zal moeten worden gecompenseerd.

Hoe nu verder?

Wanneer de onderhandelingen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek zijn afgerond gaan wij weer praten over een nieuwe cao voor de SZS-sector. Daar zullen we je dan ook weer over informeren.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding, dan hoor ik deze graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen
023 56 84 670

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid