Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zeilmakerijen (SZS) - Nieuws

Eindbod werkgevers SZS en Hiswa

De onderhandelingen op woensdag 17 juni hebben geen positief resultaat opgeleverd. Aan het einde van het overleg bleek dat de werkgevers niet veel verder wilden gaan dan de vorige keer. Zij hebben uiteindelijk een eindbod neergelegd.

Eindbod
Vorige keer zaten we op 1% loonsverhoging, 0,5 % structureel +  individueel scholingsbudget van 0,5%. Na 3 uur onderhandelen waren de werkgevers bereid om dit op te hogen met 0,1% (0,5 % structureel naar 0,6 % structureel). Ook wilde men het individuele scholingsbudget wel bij de structurele loonsverhoging doen, oftewel 1,1% structureel. Maar dit willen ze pas halverwege het jaar laten ingaan. Terwijl wij 3% hebben gevraagd met ingang van 1 januari 2015. Een erg groot gat dus.

Ook op het punt van de reparatie van het 3e WW-jaar wilde de werkgever geen concrete toezeggingen doen. Met ingang van 1 januari 2016 gaat de duur van de WW terug van 38 maanden op 31 december 2015 naar 24 maanden in 2019 – elk kwartaal 1 maandje minder WW-recht. 

Echter in januari 2015 hebben de werkgevers een verlaging van de sectorpremies gekregen (voor de SZS van 2,68 in 2014 tot 1,97% in 2015). Een verlaging van 0,71%. Wat de verlaging voor de Hiswa-sector betreft, is niet gemakkelijk te bepalen omdat deze onder verschillende sectoren valt, maar ook daar zal het ongeveer hetzelfde zijn. Alle sectoren zijn minder sectorpremie gaan betalen. Dan is een structurele loonsverhoging van 1,1% te mager. De verwachting is dat in 2016 de sectorpremies nog verder naar beneden gaan, ook door de versobering van de WW-duur. 

Het gaat nog niet goed bij alle bedrijven in de sector, maar bij de grote bedrijven gaat het prima. Maar omdat de werkgevers geen goede loonsverhoging wilden geven
(1,1% halverwege het jaar is nog minder dan de inflatie) en geen goede afspraken wilden maken over punten vanuit het Sociaal Akkoord hebben we de werkgevers gevraagd of nu echte stappen te maken of een eindbod neer te leggen. Hiervoor hebben ze gekozen. 

We hebben het eindbod nog niet op papier maar in hoofdlijnen komt het op het volgende neer:Looptijd: 1 jaar (1 januari 2015 tot en met 31 december 2015).

 • Inkomen: 0,6 % structureel (ingangsdatum halverwege het jaar) +  Individueel Scholingsbudget: 0,5% of inkomen: 1,1 % structureel (ingangsdatum halverwege het jaar). Geen Individueel Scholingsbudget.

 • Participatiewet: werkgevers willen eerst inventariseren hoeveel mensen met een beperking er sinds 2013 al in de branche zijn aangenomen en daarna wil men door voorlichting werkgevers bewegen om mensen met een beperking in dienst te nemen.

 • Voorzetting bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering (Hiswa cao).

 • Reparatie 3e WW-jaar: De werkgevers wilden niet toezeggen dat branche deel zouden gaan nemen aan een nog op te richten “collectieve verzekering” voor de reparatie van het 3e WW-jaar.

 • Transitievergoeding – afspraken maken over de verrekening van studie-/opleidingskosten.

 • Fiscale verrekening vakbondscontributie (opnemen in de werkkostenregeling).

Hoe nu verder?
Wanneer we het eindbod op papier hebben zullen wij dit z.s.m. naar u toesturen.
In september zullen we een 3- of 4-tal gezamenlijke ledenvergaderingen (SZS en Hiswa – CNV en FNV) gaan organiseren om dit eindbod met u te bespreken en kijken hoe het nu verder moet.
Voorlopig hebben we ook al het overleg over de integratie van de 2 cao’s stopgezet. Dit wordt pas weer opgepakt als er een cao-akkoord is.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen.nl
023-5684670

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid