Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Zeilmakerijen (SZS) - Nieuws

Cao-overleg Hiswa en SZS resulteert in eindbod

CNV Vakmensen en FNV hebben zich de afgelopen tijd ingespannen om tot een nieuwe cao te komen. Onze inspanningen bestonden in ieder geval hieruit dat wij voor de werknemers met de laagste lonen (dus de onderste cao-schalen) het inkomen met 3% per jaar wensen te verhogen.

Eindbod voor werknemers

Voor de allerlaagste salarissen hebben de werkgevers per jaar 2,4% over. Dat wordt verpakt met een iets hogere stijging in 2018; alleen in 2019 komt deze loonsverhoging dan weer lager uit. Voor werknemers die nu circa € 2100 verdienen, komt de loonsverhoging uit op 1,87% per jaar. En naarmate het huidige salaris hoger is, daalt het percentage loonsverhoging verder.

Werkgevers vinden dat hun eindbod allerzins redelijk is omdat het in de buurt zou liggen van de gemiddelde loon­stijging in Nederland. Wij als vakbonden zien dit anders: wij zetten in op een loonstijging van 3% per jaar. 
CNV Vakmensen en FNV willen afspraken maken over bijvoorbeeld de 80-90-100 regeling (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw ook wel generatiepact genoemd), en andere aanvullende afspraken zoals scholing. 
Wat vakbonden aanbieden is dat als een werkgever zich in de toekomst meldt omdat hij de cao-loonsverhoging vanwege zwaarwichtige redenen niet kan betalen, wij bereid zijn hier gezamenlijk met werkgevers naar te kijken.

Koopkracht verbetering

In de jaren 2010 tot en met 2015 zijn de lonen van de Cao Hiswa en SZS achtergebleven bij de inflatie. Dit betekent voor jou een verlies aan koopkracht. In 2016 en 2017 hebben we loonafspraken kunnen maken met een lichte koopkrachtverbetering. Gemiddeld is de koopkracht over 2010 tot en met 2018 echter met 0,20% gestegen. 

Nu het weer goed gaat in de sector, de productievraag stijgt en er veel wordt gevraagd van de werknemers is het tijd voor echte koopkrachtverbetering. Vakmensen verdienen een fatsoenlijk en leefbaar loon. 
Een gemiddelde loonstijging per jaar van 1,9% (waarbij in de hogere cao-schalen de loonsverhoging procentueel nog minder is) was voor de vakbonden niet de inzet. De prijzen voor goederen en diensten zoals verzekeringen en energie zijn in vijf jaar tijd niet zo hard gestegen als afgelopen maand. Volgens het CBS stegen de consumentenprijzen met 2,1 procent. In juni was dat nog 1,7 procent. Het is voor het eerst sinds september 2013 dat de prijzen met meer dan 2 procent stijgen.

Nodig ons uit!

We zijn bereid met jou te spreken over de inzet van CNV Vakmensen en FNV en het eindbod van werkgevers. Bel of mail ondergetekende wanneer je ons een keer wilt spreken bij jou op het bedrijf of tijdens een bijeenkomst bij jou in de buurt.
Een bijeenkomst is door ons (ook buiten werktijd – en ook buiten het bedrijf) snel georganiseerd. Dan kunnen we ook laten zien wat voor elk van jullie afzonderlijk de salarisconsequenties zijn, als de voorstellen van de werkgevers worden gevolgd. Laat het ons weten!

Erik Maas
bestuurder CNV Vakmensen
E e.maas@cnvvakmensen.nl
M 06 5160 2145

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid