Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao VolkerWessels Telecom - Nieuws

Reorganisatie VolkerWessels Telecom

Op dinsdag 9 juni jl. zijn wij geinformeerd door de directie over de aangekondigde reorganisatie bij VWT. Ook hebben wij als nieuwe bestuurders van het CNV en het FNV kennis gemaakt met de directie.

Bij het gesprek waren algemeen directeur Wido van de Mast, directeur HR, Marc Redegeld en Nico van de Laar, voorzitter OR VWT, aanwezig.

Aanleiding adviesaanvraag

KPN gaat de aanleg van glasvezel in Nederland flink versnellen. Voor 2021 wil KPN een miljoen huizen in Nederland voorzien van een directe glasvezelverbinding. Het gevolg van de ontwikkeling is een flinke afname in het koperwerk de komende jaren. Deze daling is terug te zien in de instroom van het aantal tickets en gaat sneller dan verwacht. Er is op dit moment ruim 10% minder instroom van tickets ten opzichte van de afgegeven forecast door KPN. Het gevolg is een onbalans tussen de beschikbare- en de benodigde capaciteit.

Daarbij geeft KPN aan vanaf 2023 in bepaalde regio’s te stoppen met ‘koper’. Dit maakt het noodzakelijk om de nieuwe organisatie ook in lijn te brengen met de afnemende omzet zodat de verdiencapaciteit wordt geborgd.

Doordat het werkpakket fors afneemt, ontstaat de noodzaak om de besturing van het pakket te reduceren met een aantal taken. De nieuwe organisatie wordt platter (eliminatie van één managementlaag), waardoor er minder overleg nodig is, communicatie sneller gaat en er een slagvaardigere organisatie ontstaat en verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd

Door de reorganisatie gaan er 31 functies verdwijnen. Er komen 16 nieuwe functies terug. Afspraken over hoe deze ingevuld moeten worden lopen op dit moment. De ondernemingsraad zal een reactie geven op de adviesaanvraag. De vakbonden hebben hierin geadviseerd. Zodra de OR advies heeft gegeven zal de OR het personeel hierover informeren.

Ter info: VolkerWessels Telecom kent een doorlopend Sociaal Plan. Hierover hoeft dus niet meer te worden onderhandeld.

De directie heeft gezegd om er alles aan te doen om iedereen “binnen boord” te houden. Wij hebben begrepen dat hier al een start mee is gemaakt door gesprekken te voeren met de medewerkers die eventueel boventallig worden. Mocht dit leiden tot problemen of vragen? Neem dan contact met mij op.

Voortgang contact

Als bonden hebben we met de directie afgesproken dat we mimimaal een keer per jaar een afspraak maken om bij te praten over de gang van zaken.

Tot zover,

met vriendelijke groet,
Henk Jongsma,
bestuurder CNV Vakmensen,
06-22383073,
h.jongsma@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid