Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Tankstations en wasbedrijven - Nieuws

Tankstations & Wasstraten: principeakkoord en cao

Op 22 november hebben we opnieuw onderhandeld. Zoals jullie wellicht al vanuit de media hebben vernomen is er een principeakkoord bereikt tussen de gezamenlijke vakbonden. Hieronder vallen jouw vakbond CNV Vakmensen en de werkgevers verenigd in BETA en BOVAG. Je kunt hier nu je stem over uitbrengen.

Dat is goed nieuws voor jullie, die werkzaam zijn in deze sector. Er is onder meer een goede loonsverhoging voor jullie afgesproken in een tweejarige cao. Ook zijn er afspraken gemaakt over ontwikkeling en opleiding om zodoende de medewerkers beter toe te rusten voor de toekomst. Een toekomst die er wat ons betreft best goed uitziet. Er zijn zeker bedreigingen maar ook kansen voor de ondernemende tankstations-/wasstratenhouders. Er zijn al veel voorbeelden van innovaties zichtbaar.

Hoofdpunten uit (principe)akkoord

  • Loonsverhoging: per 1 januari 2018 2,5% verhoging van de salaristabellen. Dit dient voor elke werknemer te resulteren in het een verhoging van minimaal 2% van het feitelijke salaris; en dan wederom op 1 januari 2019 een loonsverhoging van 2%.
  • Opleiding en ontwikkeling: verlenging van de afspraak (uit de vorige cao) van een hele betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar; elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher.
  • Reparatie derde WW-jaar en WGA (uitkering bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid).

Onder 'Downloads' vind je het volledige principeakkoord, dat we positief aan jullie voorleggen. Lees het goed door en vorm je mening.

Stem over principeakkoord

Wij verzoeken jullie nu dan ook je stem uit te brengen over het principeakkoord. Het woord is nu aan jullie; de leden van CNV Vakmensen! Stemmen kan digitaal via deze link, makkelijker kunnen we het niet maken. We vragen je vóór vrijdag 15 december 2017 te stemmen, zodat we de werkgevers kunnen laten weten of jullie met het principeakkoord kunnen instemmen.

Als je wilt dat er een ledenvergadering komt, laat het me weten. Als er belangstelling voor is, kunnen we dat organiseren. Ik zou het op prijs stellen!

Stem ook over reparatie WW en WGA

Tevens kun je je stem uitbrengen over het derde WW-jaar en de WGA. Hieronder wordt uitgelegd wat dit voor leden werkzaam onder de cao Tankstations en Wasbedrijven betekent. Ook hier wordt je stem op prijs gesteld.

Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

Stemmen

CNV Vakmensen roept je op om nu dan jouw stem uit te brengen over de WW-reparatie. Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: TAN-33214601. Je kunt stemmen tot uiterlijk vrijdag 15 december 2017. Lukt het je niet om de enquête in te vullen, vraag dan iemand (een collega of bekende) je hierbij te helpen.

De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur.

Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig

 Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden. De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamel-cao.

De nieuwsbrief/flyer over het derde WW-jaar en de uitleg over de PAWW vind je onder 'Downloads'.

Bij vragen over het principeakkoord en de reparatie van WW en WGA, kun je me altijd een e-mail sturen: g.vandijk@cnvvakmensen.nl. Kijk ook eens op onze pagina cao Tankstations en Wasstraten en op onze Facebookpagina.

Alvast fijne kerstdagen en alle goeds voor 2018 toegewenst!

Gerard van Dijk bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid