Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Tankstations en wasbedrijven - Nieuws

Modernisering Cao tankstations en Wasbedrijven

De leden vinden dat de branche aantrekkelijk moet blijven voor werknemers die willen investeren in het beroep. Werknemers die langer binnen de branche werkzaam zijn en al veel ervaring hebben opgedaan, moeten zich kunnen blijven ontwikkelen.

Daarbij past een zekere mate van werkzekerheid en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden binnen een veilige werkomgeving.
In de branche is stevig geïnvesteerd in uitbreiding van het assortiment in de shops. We zien dat het mede daardoor ook financieel goed gaat met de sector.
Het is nu dus tijd om te investeren in werknemers die uiteindelijk ervoor moeten zorgen dat de klanten blijven komen.

Ondanks dat we via de Arbo-catalogus proberen minimale richtlijnen voor de branche af te spreken, zien we op verschillende plekken dat werkgevers dit niet serieus oppakken.

Mensen verbieden gebruik te maken van stoelen, waardoor men verplicht de hele dienst moet staan, of laarzen die iedereen moet gebruiken in een wasstraat, is niet meer van deze tijd. Wij willen samen met u afspraken maken die naleving van de cao en Arborichtlijnen dwingender stimuleren.

Naast het verbeteren van het inkomen willen we werk maken van het moderniseren van de cao.
Bij moderne afspraken hoort ook meer zeggenschap over de eigen ontwikkelingsmogelijkheden en werktijden van werknemers. Onderstaand onze concept-voorstellen voor de werkgevers:

1. Looptijd
Wij gaan ervan uit dat wij met u een nieuwe cao afsluiten met een looptijd van een jaar, maar een langere looptijd is bespreekbaar. Wij willen de looptijd per 1 december 2017 in laten gaan.

2. Loon
Als we afspraken maken over onderstaande voorstellen, dan is onze looneis 2,5% per 1 december 2017. Bij onvoldoende resultaat op genoemde punten behouden wij ons het recht voor de looneisen te verhogen.

3. Veiligheid
Wij willen afspraken maken over het werken in de kooi. In de sector is het idee dat deze vorm van bescherming niet nodig is voor werknemers die niet achter de kassa zitten. Alsof de centen beveiligd moeten worden in plaats van de mensen.

4. Langer doorwerken
Wij willen met u onderzoeken of er mogelijkheden zijn om oudere werknemers eerder geheel of gedeeltelijk te kunnen laten stoppen met werken en jongere werknemers te laten instromen. Het zogeheten Generatiepact. Daarnaast willen we met de branche een visie ontwikkelen waarbij de belastbaarheid voor werknemers omlaag kan zodat men "gezond en wel" de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

5. Scholing
Gelet op de extra scholingsbehoefte stellen we voor de fondsheffing met 0,2% te laten stijgen. Zodat OOTW haar aanbod kan uitbreiden.

6. Reparatie WW
Wij willen conform de afspraken ons aansluiten bij de WW-reparatie cao voor de branche.

7. Rechtspositie werknemers
Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden.

8. Verschillen tussen Beta en BOVAG
Wij willen dat werknemers die vallen onder de Beta-bedrijven in arbeidsvoorwaarden gelijk worden gesteld met de werknemers die vallen onder de BOVAG-bedrijven.

9. Vaderschapsverlof
Vijf extra dagen verlof voor de nieuwe vader op te nemen binnen 4 weken na de bevalling of afronding adoptietraject.

Wij hopen op constructieve onderhandelingen die leiden tot een cao die per 1 december 2017 ingaat en behouden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen onze punten aan te passen of nieuwe punten in te brengen.

Wanneer je aanvullende voorstellen wilt inbrengen of opmerkingen hebt omtrent bovenstaande, dan verzoek ik je om vóór 14 november te reageren. Na deze datum zal de definitieve voorstellenbrief naar de werkgevers worden gezonden.

Gerard van Dijk
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 60 18 19
g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid