Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Tankstations en wasbedrijven - Nieuws

De onderhandelingen over jullie cao!

Op maandag 7 december hebben de gezamenlijk vakbonden opnieuw onderhandeld over de totstandkoming van jullie nieuwe cao.

Dat we niet snel tot een akkoord zouden komen was ons al snel duidelijk, op dit moment is het ook bij een aantal andere sectoren niet mogelijk gebleken of moest er eerst flink actie worden gevoerd om de werkgevers te dwingen water bij de wijn te doen. Een mooi voorbeeld is de cao metaaltechniek, die is pas zeer recent afgesloten na maanden van acties.

Ik loop gewoon de volgorde van onze voorstellenbrief langs om na te gaan wat werkgevers wel of niet willen bieden voor jullie cao.

Looptijd

Hier worden we het wel over eens, werkgevers willen graag een langere looptijd van minimaal 25 maanden.

Inkomen

Een van de grote struikelblokken. De Bovag en de Beta (de werkgeversbonden) willen bij een tweejarige cao het eerste jaar 0,8 procent loonsverhoging, of in euro’s €15, - per maand geven. Het tweede jaar 1 procent loonsverhoging. Veel te weinig vinden wij, we vroegen 2,5 procent (voor een eenjarige cao!) in de wetenschap dat we nooit krijgen wat we vragen; maar nu is het verschil gewoon te groot.

Reiskosten

Ook op onze vraag om een vast bedrag voor reiskosten woon-werkverkeer op te nemen reageerden werkgevers afwijzend, ze vonden zoiets niet werkbaar in de praktijk.

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers komen op dit moment niet verder dan de afspraak om beleid te ontwikkelen om langer door te kunnen werken.

Sociaal akkoord

Hier lijken we gedeeltelijk wel uit te komen, er is nu nog discussie over wat de “doelgroep medewerker” gaat verdienen en hoe zo’n loontabel er uit gaat zien. Wat betreft de reparatie van de opbouw en hoogte van de WW spreken de werkgevers de intentie uit dit wel te willen, mits kostenneutraal en door aan te sluiten bij een nog op te richten nationaal fonds.

Wet Werk en Zekerheid

Dit is een technisch verhaal, er moet in kaart worden gebracht welke gevolgen deze nieuwe wetgeving heeft op jullie cao.

Internationale solidariteit

Dit voorstel wordt ter kennisgeving aangenomen, maar daar hoeven we verder niets van te verwachten, jammer.

Hieruit blijkt dat we er als CNV Vakmensen nog niet uit zijn met jullie werkgever(s). Zij benadrukken dat de toekomst van de bemande stations een ongewisse is, er wordt nog te weinig verdiend. Hierdoor is er te weinig ruimte voor een goede loonsverhoging, zo betogen zij. Ook benadrukken ze voortdurend dat alles geld is en dat als er bijvoorbeeld een halve dag meer studieverlof wordt gegeven dit ook uit de lengte of breedte dient te komen.

Op maandag 25 januari 2016 onderhandelen we weer verder met de Bovag en Beta.

Praat met jullie collega’s, hoe belangrijk vinden jullie een cao, wat is het dat jullie belangrijk vinden om goed en plezierig te werken in jullie sector? En zijn de collega’s bereid, om net zoals jullie je verantwoording al hebben genomen, zich aan te sluiten bij een vakbond om onze wensen kracht bij te zetten?

Dus wijs je collega’s eens op het feit dat het juist nu verstandig is je aan te sluiten bij CNV Vakmensen.

Bekijk hier alle (ook financiële) voordelen! Of word nu meteen lid! De eerste 6 maanden nog 50 procent korting! 

Vind je het leuk dat een vakbondsmedewerker eens langskomt?
Laat mij dit weten via onze Facebookgroep Cao Tankstations en Wasbedrijven of stuur een e-mail naar g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Rest mij jullie fijne en goede kerstdagen te wensen waarin je veilig en met plezier kunt werken en alvast alle goeds voor 2016!

Hartelijke groet,

Gerard van Dijk
CNV Vakmensen