Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Tankstations en wasbedrijven - Nieuws

Cao voorstellen Tankstations- en wasstraten

Hierbij ontvangen jullie de voorstellen en aanbiedingsbrief zoals deze verzonden zijn aan de werkgevers.

Dit is ter informatie. Als jullie naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunnen jullie een mail sturen aan g.vandijk@cnvvakmensen.nl.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Dijk
Onderhandelaar