Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Profcore - Nieuws

Profcore zet halvering ouderendagen door

Zoals bekend is de Cao Profcore op verzoek van de werkgever herschreven vanaf 1 januari 2016. Hieraan hebben wij in 2015 gewerkt. Op 15 november 2015 werd er een akkoord bereikt over deze nieuwe cao -inclusief nieuwe tekst- met ingang van 1 januari 2016.

In het document  Principe akkoord ondernemings-cao Profcore dd. 24 november 2015 staat niets omschreven over halvering van het aantal ouderendagen. Wij hebben hierover namelijk niet uitgebreid onderhandeld. In de eerste vergadering heb ik aan de werkgever verteld dat wij CNV Vakmensen eventueel mee willen werken aan versobering van de ouderendagen, maar dat er wel iets voor in de plaats dient te komen.

In het verslag van de eerste vergadering staat“4.1 De regeling kan niet zomaar eenzijdig afgeschaft worden” betreffende het onderwerp Seniorenverlof. Tijdens de vergadering van 14 oktober 2015  is het onderwerp op verzoek van de werkgever weer genoemd, en wederom hebben wij vermindering / halvering afgewezen, tenzij er iets voor in de plaats zou komen.

Op  9 december 2015 heb ik de nieuwe cao-tekst ondertekend, waarbij ik niet heb gezien dat - daar waar oorspronkelijk twee toekenningsmomenten per jaar stonden omschreven, namelijk 30 juni en 31 december van het lopende jaar- in de nieuwe door de werkgever aangeleverde tekst er slechts één toekenningsmoment is.

Tekst nieuw artikel 17 seniorenverlof: “Wanneer je 50 jaar of ouder bent, ontvang je per kalenderjaar extra doorbetaalde verlofuren. De peildatum waarop je deze ontvangt is óf op 30 juni óf op 31 december van het kalenderjaar. De voorwaarde …. enz. enz. “

Over de wijziging van de tekst en de manier waarop de werkgever deze wijziging heeft doorgevoerd – inclusief de procedure principe akkoord Cao Profcore periode 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 - vindt thans onderzoek plaats in verband met de beslissing over het er wel of niet voeren van een juridische procedure.

"Werknemers gaan er niet op achteruit"

In het principe akkoord van 19 juni 2015, betreffende de periode 1 april 2015 tot en met 31 december 2015, staat onder andere:
“ De cao-partijen hebben getracht de bestaande afspraken in de cao zoveel mogelijk te respecteren, dat wil zeggen werknemers gaan er niet op achteruit.”
Verder staat er:
“De Ondernemings-cao Profcore is aanzienlijk bekort en is ook een stuk werknemers vriendelijker geworden”.
Nu blijkt dat door de wijziging van de tekst (lees: halvering van het aantal seniorendagen) de Cao Profcore helemaal niet vriendelijker is geworden!

De afgelopen weken heb ik aan de heer Giel Braun (Holding Profcore) gevraagd om de nieuwe tekst nog niet van toepassing te verklaren, totdat er een fatsoenlijk overleg hierover heeft plaatsgevonden. Helaas gaat de heer Braun hierop niet in en verwijst hij naar de huidige directie van de Profcore bedrijven.

Over enkele weken raadpleeg ik – bij voorkeur – alle werknemers van de Profcore bedrijven door middel van een informatiebijeenkomst om te inventariseren welke acties er mogelijk zijn om een gang naar de rechter te voorkomen.

Voor alle duidelijkheid; in de oorspronkelijke situatie (artikel 54) had iedere werknemer (in het lopende jaar ten minste 6 maanden onafgebroken in dienst van de werkgever) in totaal en tot zijn 67 jaar in dienst vanaf zijn 50 jaar:    150,5 VERLOFDAGEN!
(totaal verlofrechten voor oudere werknemers: -> 48,5 dagen tot en met je 59-ste jaar EN ->   102 dagen van je 60-ste tot en met je 66-ste jaar).

Mocht je nog vragen hebben stel deze per email aan mij.

R. Jongen
bestuurder

M 06 - 51202961
E r.jongen@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid