Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Profcore - Nieuws

Principeakkoord Cao Profcore

3,5% loonsverhoging in 2 jaar. Na drie voorbereidende gesprekken en twee onderhandelingsronden met de onderhandelingsdelegatie, hebben wij met jullie werkgever Profcore een principeakkoord bereikt over de nieuwe ondernemings-cao Profcore.

Dit resultaat wensen wij met jullie te bespreken en ter stemming voor te leggen op dinsdag 21 februari aanstaande om 19:30 uur.

Ouderendagen
Het conflict met CNV Vakmensen over de versobering van de ouderendagen is besproken. Het meningsverschil en wat er niet goed is verlopen tijdens het tot stand komen van de vorige cao-tekst is bijgelegd en een gang naar de rechter is hiermee voorkomen. Als compensatie voor de versobering van de seniorendagen hebben wij extra verlofdagen afgesproken. Dit zijn dienstjaren verlofdagen (ook wel loyaliteitsdagen genoemd). In meerdere cao’s worden de ouderendagen “eruit gesloopt” waarbij er altijd iets voor in de plaats komt! Dienstjaren verlofdagen: voor elke volle 5 dienstjaren - meetmoment altijd op 1 januari van elk jaar - krijgt de medewerker 1 dag verlof extra, met een maximum van 3 extra dagen per jaar. Jongeren (bijvoorbeeld 5 jaar in dienst) profiteren hierdoor mee door 1 dag extra verlof, vanaf 10 jaar in dienst 2 extra verlofdagen EN bij 15 of meer dienstjaren 3 extra verlofdagen.

Loonsverhoging
De werkgever waardeert de enorme inzet van de Profcore werknemers door een fatsoenlijke loonsverhoging van 1,75% structureel per jaar (verdeeld over 2 momenten in het jaar).
De afgesproken duur van de cao is 2 jaar en daardoor wordt jullie loonsverhoging 2x 1,75%.
Het scholingsbudget verhoogt de werkgever naar € 400.000 per jaar. Dit biedt kansen om je als Profcore-medewerker verder te ontwikkelen en hierdoor een nog betere vakman te worden. Het bewijst tevens dat de werkgever het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid serieus neemt. Ook vitaliteit staat hoog op de agenda door bestaand beleid verder te ontwikkelen en budget te verhogen.

Reiskosten woon-werk
Verder is er tegemoet gekomen aan de vraag van de vakbonden om de km-vergoeding van 0,13 km te verhogen. Het tarief van 13 cent per kilometer wordt verhoogd naar 15 cent per kilometer. De ondergrens van 10 kilometer vervalt, waardoor elke kilometer telt!

Pensioen
Als vakbonden wensen wij, in overleg met jullie werkgever, een informatieavond/-middag te organiseren samen met de pensioenuitvoerder. Hierover maken wij in juni afspraken om deze informatiebijeenkomst voor iedere werknemer in het najaar te houden, zodat jullie goed weten hoe het pensioen is geregeld bij je werkgever.

Bovenstaande en overige afspraken worden nader toegelicht op 21 februari aanstaande om 19:30 uur. Iedereen is welkom en in de gelegenheid om vragen te stellen.
Het bereikte principeakkoord wordt uitvoerig toegelicht, waarna het ter stemming wordt voorgelegd aan de leden van CNV Vakmensen en ABW.

Informatievergadering / ledenraadpleging
Dinsdag 21 februari aanstaande - aanvang 19:30 uur
Gemeenschapshuis de Boew / Hubertushuis  - Jan Willenstraat 1, 6166 AX Geleen

Wij verwachten een goede opkomst, waarbij iedereen welkom is.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
de kaderleden CNV Vakmensen en ABW,
René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

en

Roger van de Broek
Bestuurder ABW

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid