Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Profcore - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Profcore

Na een aanvankelijk stroeve start van de cao-onderhandelingen in oktober hebben wij een principeakkoord bereikt met jullie werkgever op 24 november. Dit onderhandelingsresultaat leggen de vakbonden met een positief stemadvies aan jullie voor.

De looptijd voor jullie nieuwe cao bedraagt 15 maanden, periode 1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017. De structurele loonsverhoging die is overeengekomen voor deze 15 maanden bedraagt in totaal 2,5 procent.

 • Vanaf 1 juli 2016 worden de lonen structureel verhoogd met 1,5 procent en
 • Vanaf 1 januari 2017 een tweede structurele loonsverhoging van 1 procent.

Overige afspraken:

 • 4 of 5 ploegendienst; wanneer er structureel meer dan 2 zondagen per cyclus van 4 weken wordt gewerkt, worden hier afspraken over gemaakt in de cao-commissie;
 • er komt een cao-commissie die twee keer per jaar overleg voert over diverse onderwerpen betreffende de cao Profcore;
 • indien een werknemer “ziek uit dienst” gaat, zijn er bepaalde afspraken gemaakt in verband met juridische aansprakelijkheid van de werkgever;
 • verder zijn er tekstuele aanpassingen in de cao verwerkt die het gevolg zijn van gewijzigde wetgeving.

  Zoals jullie kunnen zien zijn de verslechteringen van jullie arbeidsvoorwaarden, zoals versobering van de seniorendagen en aanpassing van de jubileum uitkeringen, die de werkgever voorstelde van de baan. Hierover hebben wij als vakbonden stevig onderhandeld met jullie werkgever. Om in de toekomst jullie rechten te kunnen blijven veiligstellen dienen er meer werknemers van Profcore lid te zijn van een vakbond. De cao Profcore komt tot stand door de werknemers die onder andere lid zijn van CNV Vakmensen. Hierbij mijn oproep om collega’s die nog geen lid zijn van CNV Vakmensen zich aan te melden als lid van onze bond. Iedere niet georganiseerde Profcore medewerker die over het lidmaatschap van CNV Vakmensen met mij in gesprek wenst te gaan, nodig ik uit om mij een e-mail te sturen.

  Door de werkgever werd medegedeeld dat jongere werknemers (de zgn. X- en Y-generatie) behoefte hebben aan andere regelingen dan de huidige cao. Deze jongere werknemers nodig ik hierbij uit om met mij in overleg te gaan over hun wensen voor de toekomst. Mail mij en tijdens jullie lunchpauze kunnen wij bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen; samen denken, samen doen, samen sterker.

  Over het op 24 november jl. afgesproken cao-akkoord dienen de CNV-leden hun stem uit te brengen. Ik leg deze cao-afspraken positief aan jullie voor.
  Je kunt je stem uitbrengen per mail vóór 7 december a.s. e-mailadres: r.jongen@cnvvakmensen.nl   
  Of door het bijgevoegde stembiljet vóór 7 december a.s. sturen naar:
  CNV Vakmensen, t.a.v. secr. collectieve belangenbehartiging, ANTWOORDNUMMER 4308, 3500 VE UTRECHT

  Om met mij nader te overleggen over het cao-akkoord en je stem uit te brengen, organiseren de vakbonden een ledenraadpleging op maandag 7 december a.s. aanvang 19:00 uur in Hotel Van der Valk Urmond (adres: Mauritslaan 1, 6129 EL Urmond).

  Niet-leden zijn welkom, maar zij mogen niet meestemmen.

  René Jongen
  bestuurder CNV Vakmensen
  r.jongen@cnvvakmensen.nl 
Downloads