Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Profcore - Nieuws

Cao-resultaat Profcore

Bij Profcore hebben wij op 26 september een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao. De afspraak is om de cao 6 maanden te verlengen, met daarbij een salarisverhoging van 0,6%. In deze 6 maanden gaan we de cao opschonen en op onderdelen vernieuwen. Voor CNV Vakmensen staat vast dat er géén verslechteringen in de eventuele wijzigingen komen te staan. Wij als gezamenlijke bonden hebben in ieder geval twee belangrijke onderwerpen aangedragen: 1. nader onderzoek naar toepassing van de leegloopregeling (art. 57a) en 2. afschaffing van salariskorting bij ziekte (art. 71).


Verlenging van de cao met 6 maanden
Bij de verlenging van de cao met 6 maanden is uitonderhandeld dat de lonen structureel worden verhoogd met 0,6 % (met ingang van 30 juni 2014). Hierdoor volgt Profcore de cao-markt waarin jullie werkzaam zijn. Over 6 maanden kunnen we zien hoe het regeringsbeleid heeft uitgepakt voor werkend Nederland! In de tweede helft van 2014 streef ik ernaar om minimaal inflatiecorrectie af te dwingen bij jullie werkgever.

Stembiljet
De verlenging van de cao en de daarbij behorende salarisverhoging dient nog door jullie te worden goedgekeurd. Om je mening kenbaar te maken over de korte verlening van de cao, kun je gebruik maken van bijgevoegd stembiljet. Verstuur je mening vóór 14 oktober aanstaande per e-mail via: zuidoost@cnvvakmensen.nl  of per post naar: CNV Vakmensen - Rijksweg Zuid 1E – te (6161 BE) Geleen.

Wens je nadere toelichting over de gevoerde onderhandelingen, dan nodig ik je uit voor een bijeenkomst op 14 oktober a.s. om 14.00 uur in de vergaderruimte van Profcore te Geleen (adres: Mauritslaan 111). Uiteraard kun je dan je stem: VOOR of TEGEN het resultaat mondeling uitbrengen.

Ledenwerfactie
Profcore is een bijzonder bedrijf en actief in diverse industriële sectoren. CNV Vakmensen kiest voor continuïteit en behoud van werkgelegenheid. Een sterke bond geeft een forse stem tijdens de onderhandelingen. Daarom vraag ik jullie om de komende tijd een collega te werven om lid te worden van CNV Vakmensen. Bij dit lidmaatschap is gezins-rechtshulp inbegrepen en het kost na fiscale verrekening via je werkgever netto ongeveer 10 EURO per maand. Indien een collega nadere uitleg wenst over het lidmaatschap van CNV Vakmensen, dan ben ik graag bereid om hem of haar te woord te staan in ons kantoor te Geleen - Rijksweg Zuid 1E.

Voor vragen kun je per e-mail contact opnemen: zuidoost@cnvvakmensen.nl

René Jongen
bestuurder
CNV Vakmensen
r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid