Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Profcore - Nieuws

Cao Profcore naar gekoppelde Cao Abu Profcore

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe situatie ontstaan met betrekking tot jullie arbeidsvoorwaarden. Deze daadwerkelijke overschakeling naar de nieuwe situatie (basis is de ABU-cao met daaraan gekoppeld de Cao Profcore) betekende een omzetting / omrekening van veel arbeidsvoorwaardelijke aspecten.

Hierover zijn jullie voldoende geïnformeerd in eerdere nieuwsbrieven.

Vragen over salaris(componenten)
Ik heb van diverse leden vragen ontvangen betreffende hun salaris en componenten die wel of niet bij de omrekening moesten worden meegenomen. Ook verschillende interpretaties van omzetting ADV-dagen op de plek waar men werkt is nog voorwerp van nader onderzoek. Ik ben onlangs aanwezig geweest bij een informatiebijeenkomst van Profcore bij één van jullie opdrachtgevers. En indien er nog individuele leden van CNV Vakmensen vragen hebben, dan verzoek ik jullie om die per mail aan mij te sturen.

Wanneer de loonbetaling van de maand maart 2020 heeft plaatsgevonden, beoordeel ik – uiteraard met elk lid van CNV Vakmensen in overleg – of de omzetting naar de nieuwe situatie correct heeft plaatsgevonden. Het eerste kwartaal van 2020 zit er dan op en kan de balans worden opgemaakt. Uiteraard kan iedereen mij individueel benaderen om vragen te stellen na de betaling van maart 2020, zodat ik deze kan beantwoorden.

OR-verkiezingen
Vanaf 26 maart zijn er OR-verkiezingen (digitaal). Namens CNV Vakmensen stelt Harrie Jaspers zich verkiesbaar. Uiteraard vraag ik aan jullie - als lid van CNV Vakmensen – om op Harrie te stemmen. Harrie krijgt vanuit CNV Vakmensen support om gekozen te worden in jullie ondernemingsraad. Nadat de verkiezingen hebben plaatsgevonden zorg ik ervoor dat de cao-commissie bij elkaar komt om de vele vragen (mogelijke onduidelijkheden) te beantwoorden.

Word lid van CNV Vakmensen
Langs deze weg doe ik een oproep aan jullie om collega’s, die niet georganiseerd zijn, te vragen lid te worden van CNV Vakmensen. Hoe meer CNV-leden, hoe meer kracht ik kan gebruiken tijdens de onderhandelingen over jullie arbeidsvoorwaarden EN arbeidsomstandigheden.
Mocht er een potentieel lid vragen hebben of met mij over de voordelen willen spreken, dan ben ik daar graag toe bereid. Op verzoek zal ik hem thuis of op de werkplek bezoeken. Uitnodigingen om uitleg te geven bij jullie op de werklocatie (bijvoorbeeld tijdens de pauze) aanvaard ik graag. Kijk ook op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden voor meer informatie.

René Jongen,
onderhandelaar Cao Profcore
E r.jongen@cnvvakmensen.nl
M 06 5120 2961

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid