Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Profcore - Nieuws

Cao-akkoord Profcore

De Cao is een visitekaartje van het bedrijf. Profcore wil het goede voorbeeld geven. Met de vakbonden is daar intensief over gesproken. Langdurig overleg heeft geleid tot het vergaand opschonen van de Cao Profcore.

Vakbonden en Profcore hebben daarover op 19 juni 2015 een Cao-akkoord gesloten.

De Cao-partijen hebben geprobeerd de bestaande afspraken in de Cao zoveel te respecteren, dat wil zeggen werknemers gaan er niet op achteruit. Natuurlijk is nagedacht over het verbeteren van de Cao voor werknemers en dat heeft gerelateerd in afspraken over een loonsverhoging voor de periode van 1 april 2015 tot en met 31 december 2015. Vakbonden en werkgever zijn er trots op dat de inspanning tot een resultaat heeft geleid. De Cao Profcore is aanzienlijk ingekort en is ook een stuk werknemers vriendelijk geworden. De Cao wordt door digitalisering meer en beter toegankelijk dan voorheen.

Cao-partijen zijn er trots op het resultaat te kunnen voor leggen en zijn meteen overeengekomen dat in oktober 2015 er verder opnieuw over de Cao wordt gesproken. Het akkoord heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat sancties bij ziekte tijdens het eerste jaar uit de cao zijn. In dat overleg wordt dan verder onderhandeld over belangrijke onderwerpen om de Cao te verbeteren, zoals de onderwerpen: leeftijdsfase gericht personeelsbeleid en Cao á la carte.

Het resultaat wordt positief aan de achterban voorgelegd.

De exacte tekst met afspraken volgt binnenkort en als lid van CNV vakmensen kunt u dan stemmen over het resultaat. U ontvangt dan tevens een stembiljet.

Met vriendelijke groet,

R. Jongen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        bestuurder CNV Vakmensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           r.jongen@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid