Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Profcore - Nieuws

Cao-akkoord bij Profcore

Op vrijdag 19 juni hebben de gezamenlijke Vakbonden: FNV, ABW en CNV Vakmensen een cao-akkoord bereikt over een nieuwe cao bij jullie werkgever Profcore.

 De looptijd voor de nieuwe cao bedraagt 9 maanden en loopt dus van: 1 april 2015 tot en met 31 december 2015. De structurele loonsverhoging die is overeengekomen voor deze periode bedraagt 1,5% per 1 oktober a.s.

Omgerekend betekent dit een loonsverhoging van 2% op jaarbasis en dit is een goed resultaat te noemen in vergelijking met hetgeen is afgesproken in andere branche cao's voor seizoen.

De huidige cao is tekstueel en qua inhoud gemoderniseerd en ingekort. Wij hebben nog niet over alle zaken overeenstemming maar daarover gaan wij in oktober verder onderhandelen. De diverse vakbonden, waaronder CNV Vakmensen zullen dan ook een voorstellenbrief met meer inhoudelijke voorstellen aan werkgever overhandigen. Het doel is dan om met ingang van 1 januari 2016 een meerjarige cao af te spreken.

Over deze kortlopende cao moeten de leden van de verschillende bonden nog hun stem uitbrengen. Ik leg deze cao positief aan u voor en u kunt uw stem uitbrengen door vóór 15 juli per mail een mail te sturen aan: r.jongen@cnvvakmensen.nl of het bijgevoegde stembiljet sturen naar: CNV Vakmensen, Rijksweg Zuid 1E , 6161 BE  Geleen

Om met mij nader te overleggen wat u van deze cao vindt, organiseer ik een informatie avond/spreekuur op dinsdag 14 juli in het gemeenschapshuis De Boew/Hubertushuis (adres: Norbertijnenstraat 6 6166 AJ Geleen) aanvang 20:00 uur.

Graag zie ik u dan.


René Jongen,
bestuurder CNV Vakmensen

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid