Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Profcore - Nieuws

Cao-akkoord bij Profcore

De vakorganisaties hebben op 22 mei een cao-akkoord afgesloten met Profcore.

Het onderhandelingsresultaat:

  • op 1 oktober 2014 een structurele loonsverhoging van 1 % en
  • op 1 januari 2015 een structurele loonsverhoging van 1 %
    Werkingsduur cao tot 1 april 2015.

Dit resultaat leg ik positief aan jullie voor ter goedkeuring/stemming. 

In de komende maanden werkt de werkgever, samen met kaderleden van de vakbonden, een voorstel uit dat moet leiden tot modernisering van de Cao Profcore. 

Zoals al eerder aangegeven blijf ik namens CNV Vakmensen van mening dat de korting op jullie salaris bij ziekte (artikel 71 cao) niet van deze tijd is. Wij, de vakbonden FNV, ABW en CNV Vakmensen, zien het verwijderen van dit artikel uit jullie cao als speerpunt. 

De leegloopregeling (artikel 57A cao) dient goed te worden geëvalueerd, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar toekenning van een extra beloning voor de werknemer die waarbij de leegloopregeling wordt toegepast. Dit doet recht aan: “ beloning voor flexibiliteit”. Immers flexibel inzetbare werknemers zijn voor Profcore het visitekaartje voor opdrachtgevers. Eventuele opmerkingen of vragen over de leegloopregeling kun je naar mij toe mailen (dit geldt tevens voor niet vakbondsleden!). 

Wij geven de werkgever de tijd om de nieuwe werk-kosten-regeling (WKR) in te voeren. De nieuwe WKR dient voor 1 januari 2015 plaats te vinden. Verder staan er wettelijk verplichte wijzigingen aan te komen in verband met jullie pensioen. Dit heeft onder andere te maken met de hoogte van de pensioenopbouw, toezicht op jullie pensioenregeling en voorlichting aan jullie als deelnemer. De komende maanden ga ik mij verder verdiepen in jullie pensioenregeling. 

De werkgever hebben wij in kennis gesteld over de afspraak in het sociaal akkoord die overheid, werkgevers en werknemers in de stichting hebben gemaakt betreffende de reparatie van de ww-duur. De nadere proces afspraak -voor Profcore werknemers verlenging ww-duur 25 tot en met 38 maanden - volgt in nader overleg, mogelijk in samenwerking met de AWVN (werkgevers vereniging).

Tenslotte wil ik Marcel Leyten bedanken voor zijn waardevolle bijdrage gedurende 12 jaar als kaderlid van CNV Vakmensen tijdens de cao onderhandelingen. Helaas kan Marcel door zijn ziekte niet meer aan deze taak voldoen. Martin Winkens neemt als CNV Vakmensen kaderlid deel aan de onderhandelingen.

mede namens Martin Winkens, kaderlid

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
r.jongen@cnvvakmensen.nl 
 

CNV Vakmensen maakt werk van jullie werk! Als CNV-lid heb je tevens een rechtsbijstandsverzekering, zonder extra bijbetaling!. Een extra reden om lid te worden van CNV Vakmensen. Overtuig je collega’s om lid te worden van CNV vakmensen. Mocht je – of collega’s die vragen hebben over CNV Vakmensen – nog overige vragen hebben, dan ben ik graag bereid om tijdens jullie pauze de werkplek te bezoeken. Stuur een e-mail naar zuidoost@cnvvakmensen.nl.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid