Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Werken in dieselrook nog schadelijker dan gedacht!

Onlangs werd bekend dat dieselrook veel schadelijker is dan tot nu toe werd aangenomen. Uit het rapport van de Gezondheidsraad blijkt dat een leven lang werken in een grote hoeveelheid dieselrook leidt tot zeven extra doden op honderd werknemers.

Tot voor kort werd weinig gedaan om dieseluitstoot te verminderen. Sinds een aantal jaar zijn bedrijven verplicht om de blootstelling zo veel mogelijk te beperken. De arbeidsinspectie zegt niet te controleren of bedrijven zich aan de afspraken houden.

Grenswaarden

Om medewerkers te beschermen tegen de schadelijke effecten van deze stoffen wordt door de landelijke overheid grenswaarden voor maximale blootstelling vastgesteld (een grenswaarde is een waarde die bepaalt aan hoeveel kankerverwekkende stof werknemers mogen worden blootgesteld). Daarbij is de SER-subcommissie gevaarlijke stoffen betrokken, waarin ook CNV stevig is vertegenwoordigd. Deze CNV-fractie heeft behoefte aan een sterke onderbouwing van het werknemersgeluid in deze commissie.

Checklist invullen

Onder Downloads vind je een brochure over het project en een checklist over dieselrook. Wil je de checklist invullen? Je mag deze nieuwsbrief met checklist ook doorsturen naar collega’s met het verzoek om de lijst ook in te vullen. Hiermee kan de praktijk van blootstelling aan dieselrook en vooral van de beheersmaatregelen die hierbij gebruikt worden, worden nagegaan. Dit is belangrijke input voor de CNV-fractie in de SER. Doe je mee?

De onderzoekers willen wel graag dat de naam van de deelnemer en het bedrijf worden ingevuld. Voor hun rapportage kunnen zij de namen van deelnemer en bedrijven weer anoniem maken. Als je dus wilt dat de checklist anoniem verwerkt wordt, geef dit dan aan op de vragenlijst.

Mocht je nog vragen hebben over het project dan kun je bellen met de projectleiding:

Josje Salentijn: 06 18337393 of mailen naar : k.tulner@cnvvakmensen.nl

Graag invullen voor 5 januari 2016

Alvast bedankt voor je medewerking

 
Downloads