Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Wat verandert er in de Cao Motorvoertuigen?

De cao-commissie MVT van CNV Vakmensen heeft deze week definitief ingestemd met het bereikte principeakkoord voor de cao. In de raadpleging hebben de leden met ruime meerderheid voor het akkoord gestemd. Ook de leden van FNV Metaal, de Unie en de werkgevers Bovag hebben ingestemd.

Daarmee is de nieuwe cao voor de Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (MvT) 2018–2020 een feit.

De cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 november 2018. Dus ook voor het personeel dat na het aflopen van de vorige cao is aangenomen geldt de nieuwe cao.

Loonsverhogingen
Er zijn twee loonsverhogingen afgesproken tijdens de looptijd van de cao. De feitelijke lonen en de salarisschalen worden structureel verhoogd met 81,- euro per 1 februari 2019.
En op 1 februari 2020 worden de lonen verhoogd met 83,- euro. Voor parttimers zijn deze bedragen naar rato.
De nieuwe loontabellen zullen zo snel mogelijk beschikbaar gesteld worden. Naast de huidige salaristabellen (per maand en per 4 weken) wordt er een extra tabel opgenomen waarin de uurlonen worden vermeld die gelden bij een 38-urige werkweek.

Generatiepact
Het Generatiepact wordt een pilot gedurende de looptijd van de cao per 1 januari 2019. Drie maanden voor het aflopen van de cao, per 1 augustus 2020, zal een evaluatie gestart worden. Communicatie over de deelname zal zo snel mogelijk worden verspreid.

Werktijden
Het artikel dat gaat over de flexibele werktijd (artikel 26 lid 2 sub b cao MvT) wordt aangepast: ‘Een week van minimaal 34 en maximaal 45 uren waarbij per dag minimaal 0 uur en maximaal 9 uren kan worden gewerkt.’ wordt gewijzigd in: ‘Een week van minimaal 30 en maximaal 42,5 uren waarbij per dag minimaal 0 uur en maximaal 8,5 uren kan worden gewerkt.’
Het artikel en de daarin genoemde ureneisen gelden namelijk alleen wanneer je gebruikmaakt van de flexibele werktijd in verband met het inroosteren van ADV. Als je ADV in geld uitbetaalt of werknemers krijgen ADV in blokken van 2, 4 of 8 uren, dan gelden voor de maximale arbeidstijd de regels zoals die zijn genoemd in de Arbeidstijdenwet.

Parttimers
Per 1 februari 2019 worden voor parttimers de uren die zij meer werken dan hun contracturen tot de fulltime arbeidsomvang van 38 uur per week aangemerkt als meer-uren (in plaats van overuren). Bij de uitbetaling van meer-uren wordt over het uurloon vakantiebijslag, vakantiedagen en pensioen opgebouwd.

Per 1 februari 2019 wordt ook over de overwerkvergoeding vakantiebijslag opgebouwd.

Per 1 februari 2019 wordt de toeslag voor werknemers die werken in de deelbranches rijwielstallingen en autoverhuurbedrijven verhoogd van 8% naar 35% voor de uren tussen 22.00 en 06.00 uur, voor zover vallend tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 18.00 uur (artikel 28 lid 5 sub a cao MvT).

Momenteel wordt het nieuwe cao-boekje samengesteld. Je kan als lid het cao-boekje MVT opvragen via secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl

Heb je vragen, neem dan contact op met CNV Info, telefoonnummer: 030 751 1007 (lokaal tarief). Op werkdagen is CNV Info van 8.00 uur tot 18.00 uur te bereiken.

Mede namens Henk Trompetter (Cao Commissie MVT)

Marco Hietkamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 60
E: m.hietkamp@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid