Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Vakbondscontributie 2016 Motorvoertuigen

In de cao Motorvoertuigen en Tweewielers zijn afspraken gemaakt over de vakbondscontributie voor vakbondsleden. Je kunt een verzoek indienen bij je werkgever om een deel van je contributie terug te krijgen (zie cao-tekst artikel 75).

In de cao is het volgende afgesproken:

Artikel 57 cao Motorvoertuigen en Tweewielers

"De werknemer kan bij de werkgever een verzoek zoals nader bepaald in het Reglement Aanvulling arbeidsovereenkomst in verband met vergoeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie indienen tot verlaging van het brutoloon in de maand december van enig jaar ter hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De werkgever zal dit verzoek inwilligen, in ruil voor een kostenvergoeding gelijk aan de voormelde betaalde lidmaatschapskosten. Het verzoek dient door de werknemer bij de werkgever te worden ingediend vóór 1 augustus van het betreffende kalenderjaar. Voor het jaar 2016 dient het verzoek vóór 1 november bij de werkgever te worden ingediend."

Om hier gebruik van te maken, moet je op tijd een aanvraag doen. Dien vóór 1 november 2016 de aanvraag (zie het formulier rechts op deze pagina onder 'Downloads') voor de vergoeding in bij je werkgever.

CNV Vakmensen
Marco Hietkamp
cao-onderhandelaar

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid