Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Start duurzame inzetbaarheid in de Metaal&Techniek

CNV Vakmensen en collega-vakbonden starten samen met NV Schade in de sector Metaal & Techniek de bewustwordingscampagne gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. De uitdaging: werknemers de regie te laten nemen over hun werkvermogen en loopbaan.

Onder andere vanwege de vergrijzing en de ontgroening krijgt de sector Metaal & Techniek de komende jaren te maken met forse tekorten op de arbeidsmarkt. Van werknemers wordt verwacht dat zij langer doorwerken. Werknemers en werkgevers stellen zich de vraag hoe werkende mensen productief, gemotiveerd en gezond inzetbaar blijven. En ook hoe zij duurzaam ingezet kunnen blijven.

Het individuele werkvermogen is afhankelijk van omstandigheden zoals bijvoorbeeld scholing en opleiding, individuele belastbaarheid en arbeidsomstandigheden, goed personeelsbeleid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

Campagne

De campagne 'Duurzame inzetbaarheid' van deze samenwerkingspartners loopt van oktober 2012 tot eind december 2013. Deze wordt ondersteund door een reclamebureau en kent 3 speerpunten : bewustwording, activering en verduurzaming.

Met bewustwording wordt bij werknemers begrip van en kennis over hun eigen werkvermogen vergroot. Volgend op de bewustwording zien de werknemers de eigen rol en komen daarop in actie. En tot slot wordt gewerkt aan verduurzaming. Zodat werkvermogen en inzetbaarheid een vanzelfsprekend en vast onderdeel worden van de arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer.

Voor de bewustwording en activering wordt een krachtige informatie­campagne in de sector gestart. Deze is in eerste instantie gericht op de interne organisaties van CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie.

De focus staat op bestuurders en kaderleden van deze bonden. De informatiecampagne naar de verschillende bonden toe zal refereren aan de merkwaarden van de betreffende bond, om de herkenbaarheid en trefzekerheid te vergroten. Daarna richt de campagne zich op alle werknemers.

Uiteindelijk moet de campagne leiden tot verduurzaming van de aandacht (bewustwording en activering tot behoud )voor het (eigen) werkvermogen van werknemers in de sector Metaal & Techniek.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid