Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Resultaat sociaal plan Auto Hoogenboom

Begin juli heeft de directie een reorganisatie aangekondigd. Het gaat niet best met het bedrijf en er vervallen 44 arbeidsplaatsen. Door natuurlijk verloop en het niet voortzetten van tijdelijke contracten kan niet voorkomen worden dat ongeveer 9 werknemers gedwongen worden ontslagen. De ondernemingsraad heeft een advies aanvraag gekregen en beoordeelt nut en noodzaak van deze reorganisatie.

Wij hebben met de directie overleg gehad over een sociaal plan en we hebben een onderhandelingsresultaat bereikt. We zijn van mening dat het een redelijk sociaal plan is en leggen dit positief aan u voor. Uiteraard is het nu aan u of u akkoord gaat ja of nee.

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op: 

 Donderdag 22 augustus 2013 in Rotterdam Zuid

Zalencentrum De Rustburcht

Strevelsweg 760

Inloop 17.30 - 18.00 uur.

(voor een broodje wordt gezorgd)

 Resultaat op hoofdlijnen: -          Een schadeloosstelling volgens de kantonrechtersformule met een
           C factor 0.75.
-          Werknemers kunnen een outplacement traject in voor maximaal
            € 2.000,- p.p.
-          Een opleidingsbudget van € 1.000, - p.p.
-          Werknemers die eventueel binnen 1 jaar na einde dienstverband nog in
           aanmerking komen voor een jubileumuitkering bij 12,5, 25 of 40 jaar,
           krijgen deze bruto uitgekeerd.
-          Eventuele studieschuld, of terugbetaling van studiekosten worden
           kwijtgescholden.
-          Concurrentiebeding vervalt.

Verder zijn er nog tal van andere punten opgenomen. Neem het sociaal plan goed door en bezoek vooral de bijeenkomsten. Daar geven wij een uitgebreide toelichting.

Stemmen
Alleen leden stemmen over het sociaal plan. Het stemmen gebeurt tijdens de bijeenkomst. Wilt u meestemmen bezoek dan vooral de bijeenkomst. Niet leden zijn welkom als ze ter plekke lid worden van een vakbond en kunnen dan ook hun stem laten gelden. Graag ontmoeten wij u op 22 augustus.  Peter Vlaming
bestuurder
076 – 572 46 70
p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid