Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Reparatie WW Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

Uitvoering Sociaal Akkoord

De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur. Kabinet en vakbonden zijn overeengekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW).

Uitvoering principe-akkoord Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf

De leden en de cao-commissie Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MVT) volgen vanaf 2013 de ontwikkelingen en hebben de reparatie van de WW/WGA steeds meegenomen in de cao-voorstellen:

 • Zo zijn we in het cao principe-akkoord 2014-2018 op 20 juni 2016 overeengekomen over de reparatie WW:
  Partijen komen overeen om, in overweging nemende de afspraken in het landelijke sociaal akkoord en rekening houdend met de relevante correspondentie, afspraken te zullen maken over de reparatie van de publieke WW via de private aanvulling van de WW en de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering in samenhang met afspraken over preventie van werkloosheid.
  Voorwaarde is dat op centraal niveau overeenstemming is over een uniforme regeling en uitvoerder op landelijk niveau. De premies voor het private deel komen voor rekening van de werknemer. Indien er op centraal niveau geen overeenstemming komt over een uniforme regeling en landelijke uitvoering treden partijen opnieuw in overleg over de dan ontstane situatie.

De cao-commissie MVT is positief om de afspraken van het Sociaal Akkoord toe te passen. In het afgelopen de cao principe-akkoord is dat ook meegenomen. De afspraken over reparatie worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Deze willen we graag met de BOVAG afspreken.

In de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf kan de reparatie van de WW en de WGA worden afgesproken. We passen de afspraken in het Sociaal Akkoord toe om de werknemersverzekering in de cao af te spreken. Werkgevers betalen de premie voor het wettelijk deel. Werknemers betalen voor de aanvulling in de cao (+/- 0,2%-0,6%). Hiermee wordt de aanvulling geregeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Enquête

De cao-commissie MVT wil graag jouw mening weten en roept je dan ook op om de enquête in te vullen voor woensdag 22 november 2017.

Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: MOT-33214600. Voor meer uitleg over de PAWW kun je het document hiernaast downloaden. 

CNV Vakmensen
Mo Bouljir, voorzitter cao-commissie Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf
Marco Hietkamp, Landelijk onderhandelaar


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid