Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Reorganisatie Mercedes Benz Techn. Center Nijkerk

Op donderdag 28 november heeft jullie werkgever ons via een brief geïnformeerd over het voorgenomen besluit om MB Technical Center te Nijkerk, te sluiten en de arbeids-overeenkomsten van (een geschat) aantal van 59 medewerkers te beëindigen.

Dat nieuws is bij jullie ongetwijfeld ingeslagen als een bom, hoewel het vrij algemeen bekend was dat het bedrijf de laatste jaren verlieslijdend was. Het blijft toch schokkend als je door ontslag je baan dreigt te verliezen. Een aantal van jullie heeft dan ook direct contact opgenomen met hun vakorganisatie. Onder andere telefonisch via CNV Info in Utrecht (collega Immeke Sterrenburg en Kelly Henkel).

Intussen zijn wij als betrokken vakorganisatie geïnformeerd over de adviesaanvraag aan jullie Ondernemingsraad en is door mevrouw Maureen Witte, Sr. Manager HR&D, reeds een eerste concept Sociaal Plan ter bespreking met de vakbonden toegestuurd.

Wat gaat er nu gebeuren? Jullie Ondernemingsraad zal zich de komende tijd buigen over de adviesaanvraag van jullie bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de betrokken vakbonden. FNV Bondgenoten (collega bestuurder Hafid Chaaby) en CNV vakmensen zullen gaan overleggen om te komen tot een goed Sociaal Plan, dat recht doet aan deze situatie. 

Het eerste overleg staat reeds gepland op woensdag 11 december aanstaande, op het bedrijf in Nijkerk. Vanuit CNV Vakmensen zal jullie collega Dirk Welgraven, samen met ondergetekende, als kader-delegatielid ook bij die onderhandelingen aanwezig zijn. Vanuit FNV Bondgenoten zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een collega meegaan. Naar aanleiding van dit alles organiseren wij een ledenvergadering die, als service, deze keer ook open zal staan voor ongeorganiseerden. Wij roepen jullie dan ook op om naar de vergadering te komen die wordt gehouden op:

Datum             : donderdag 12 december
Aanvang         : 16:00 uur
Locatie            : kantine MB bedrijf in Nijkerk

Alle medewerkers van Mercedes Benz Technical Center te Nijkerk zijn uitgenodigd!

Op dit moment hoeven de leden van CNV Vakmensen niet, of niet opnieuw contact op te nemen met CNV Info in Utrecht. Deze kwestie is nu alom bekend en vanuit het collectieve proces gaan wij jullie bijstaan door middel van onderhandelingen over een nog vorm te geven Sociaal Plan. 

Tot zover deze informatie, uiteraard kunnen jullie nu al je ideeën en wensen die leven kenbaar maken bij de kaderleden van de betrokken vakorganisaties. Tot ziens!

Gerard van Dijk – bestuurder CNV Vakmensen

Districtskantoor Apeldoorn
T: 055 – 52 64 250
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid