Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Premieverdeling pensioen MVT

De premieverdeling voor het pensioen in de sector Motorvoertuigen en Tweewielers blijft toch onveranderd in het eerste kwartaal.

De cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven volgt de pensioenregeling van PMT. Door het akkoord in de Metaal en Techniek krijgen de werkgevers te maken met stijgende werkgeverslasten per 1 januari 2014. Een stijging van werkgeverslasten die hoger uitvalt dan voorzien was bij het afsluiten van de huidige cao MvT. In de cao is namelijk een structurele loonsverhoging afgesproken per 1 augustus 2014.

Cao-partijen in de branche hebben destijds in het cao akkoord een clausule opgenomen waardoor een eventuele verhoging van de werkgeverslasten kan worden gecompenseerd door ingrepen in bestaande arbeidsvoorwaarden. Door de korte tijdsperiode slagen cao partijen er niet in om tot een gedragen oplossing te komen.

Er is nu voor het eerste kwartaal de volgende afspraak gemaakt:

Vakbonden en Bovag hebben overeenstemming bereikt om de pensioenpremie-verdeling in de branche Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (MvT) het eerste kwartaal van 2014 toch gelijk te houden aan 2013. De afspraak houdt in dat van 1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 de premieverdeling van 53,2% voor de werkgever en 46,8% voor de werknemers gehandhaafd blijft. Door het cao akkoord in de Metaal en Techniek kreeg de branche te maken met een andere premieverdeling dan (geheel) was voorzien. In de cao MvT hebben partijen een clausule opgenomen:

'Indien bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling (PMT) een verhoging van de werkgeverslasten leidt tot een afspraak over een lagere loonontwikkeling van werknemers, dan verwerken partijen bij de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf dit in nadere afspraken over de compensatie daarvan in de vorm van bijvoorbeeld reductie van de structurele loonsverhoging, vakantie-uren dan wel andere arbeidsvoorwaardelijke elementen.'

Door de korte tijdsperiode zijn cao partijen er niet in geslaagd om voor de inwerkingtreding van de gewijzigde premieverdeling bovenstaande afspraak nader in te vullen. Daarom is deze tussentijdse afspraak gemaakt.

Premie

Het hanteren van de oude premieverdeling geldt voor de nieuwe pensioenpremie van 31,2 procent van de pensioengrondslag. De loongrens is € 80.087. Met ingang van 1 april 2014 hanteert de branche well de nieuwe premieverdeling van 63,2% van de pensioenpremie voor werkgevers en werknemers betalen dan 36,8% van de pensioenpremie tot de loongrens van € 80.087. In het eerste kwartaal van 2014 hebben vakbonden en Bovag de tijd om tot nadere afspraken te komen om recht te doen aan de afspraken uit cao-akkoord van januari 2013.

Hoe verder?

In de komende periode zullen we met de Bovag in overleg treden. Inmiddels is er een cao-commissie, bestaande uit vrijwillige werknemers en leden van CNV Metaaltechniek werkzaam in de Motorvoertuigen en Tweewielers. Met deze cao-commissie zullen we de oplossingen bespreken en voorleggen. En uiteraard de leden informeren.

(Wilt u ook meedoen en meedenken in de cao-commissie, stuur een mailbericht naar m.hietkamp@cnvvakmensen.nl met uw adresgegevens. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op).
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid