Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Pensioenregeling Techniek

Hoe staat het met de onderhandelingen over één pensioenregeling Techniek? Deze vraag kregen we van leden en kaderleden omdat vanaf 1 januari 2015 er nieuwe regels gaan gelden voor pensioenregelingen.

Deze regels zijn opgesteld door de overheid. Afgelopen donderdag zijn de kaderleden van besturen van vakgroepen, cao-commissie's en verantwoordingsorganen bijeengeweest, hierbij een laatste stand van zaken. 

CNV Vakmensen vindt het belangrijk om een toekomstbestendige pensioenregeling te hebben, een meer zeker, stabiel en betaalbaar pensioen. Vanaf 2012 zijn we in besprekingen en onderhandelingen over 'Koers op één pensioen in de techniek'. Het betreft voorstellen voor de uitwerking van de pensioenregelingen in de techniek. Uitgangspunt hierbij is een integratie van de regelingen vanuit PMT en PME, gericht op één toekomstbestendige pensioenregeling. De bij ons bekende overheidsmaatregelen worden meegenomen in de inhoud van de nieuwe regeling.

Tot juni 2014 hebben we in de pensioendiscussie onder meer gesproken over:

 • De pensioensoorten: Ouderdomspensioen en Nabestaandenpensioen.
 • Wat wordt de salarisgrens voor het mee kunnen doen in de pensioenregeling.
 • De hoogte van de franchise, dat is een deel van het salaris waarover je geen pensioen hoeft op te bouwen. Dat is nu 15.554,- euro. Vakbonden willen dit verlagen.
 • Wat wordt het opbouwpercentage binnen het wettelijke kader, hierbij gaat het om de deelnemer en wat hij ieder jaar als deel van het uiteindelijke pensioen opbouwt.
 • De (richt)leeftijd conform de wetgeving. Op 1 januari 2014 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. De fiscale pensioenrichtleeftijd is verhoogd naar   67 jaar.
 • Risicodekking pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.
 • De premiebetaling voor de werkgever en de werknemer.
 • Een aantal verschilpunten in de regelingen van PMT en PME die blijven bestaan omdat samenvoeging te kostbaar is en op dit moment niet realiseerbaar. Een dergelijk punt vormt de ploegentoeslag. 

Op dit moment zijn de belangrijkste discussiepunten de salarisgrens van de basispensioen-regeling, de franchise, het partnerpensioen, het opbouwpercentage en de premie die betaald moet worden. Feitelijk zijn die onderdelen ook afhankelijk van elkaar omdat uiteindelijk alles zijn prijs heeft. Werkgevers in de Federatie Werkgevers Techniek (FWT) hebben nu intern beraad over deze punten. Hierbij liggen er verschillen tussen de werkgevers in de Metalektro en Metaal en Techniek. Dat heeft te maken met de grootte van de bedrijven, in de Metaal en Techniek bijna allemaal MKB-bedrijven terwijl in de Metalektro meer grote concerns zijn. 

Vervolg
De verwachting is dat de werkgevers na de zomervakantie met hun reactie zullen komen. Zodra dat het geval is, kunnen we bezien of het mogelijk is om te komen tot een regeling in de techniek. Zo niet, dan zullen we voor 1 januari 2015 aan de slag moeten om de eigen pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. De kaderleden in de cao-commissies, verantwoordingsorganen PME/PMT en de vakgroepbesturen van de Metalektro en Metaaltechniek zullen nauw betrokken worden. Daar wordt ook besproken of uitkomsten aan de leden kunnen worden voorgelegd. Kortom, na de zomervakantie verwachten we stappen te kunnen zetten. 

Mede namens de collega's en kaderleden,

Marco Hietkamp

Bestuurder 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid