Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

NOODMAATREGELEN VOOR VAN EIJCK GROEP

Zoals ondertussen voor iedereen duidelijk is, brengt het Coronavirus veel teweeg in onze samenleving, zowel op sociaal als economisch gebied. Afgelopen week heeft jullie werkgever jullie geïnformeerd over de aanvraag werktijdverkorting,

Ook de FNV en het CNV zijn hierover geïnformeerd.

Nieuw pakket (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid)
Op dinsdagavond 17 maart jongstleden heeft de regering een nieuw pakket noodmaatregelen aangekondigd met als doel banen en inkomen van werknemers te behouden: Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze tijdelijke noodmaatregel vervangt per direct de regeling voor werktijdverkorting. Dat is goed nieuws, niet alleen voor vaste werknemers, maar ook voor flexkrachten en uitzendkrachten.

De FNV en het CNV hebben jouw werkgever hierover geïnformeerd en gevraagd zo spoedig mogelijk deze informatie met jullie te delen.

Nog veel onzekerheid en onduidelijkheid
Voor werkgevers, vakbonden, werknemers is nog veel onduidelijk. Het noodpakket is vers van de pers en e.e.a. wordt nu uitgewerkt. Wij zijn als vakbonden op politiek niveau maar ook op sectoraal niveau met werkgeversorganisatie TLN en VVT druk doende om duidelijkheid te scheppen en afspraken te maken, die bedrijven en werknemers verder helpen in deze uitdagende tijd.

Noodfonds is beter perspectief dan werktijdverkorting
Onder de werktijdverkortingsregeling ontvangt de werkgever jouw WW-uitkering over dat deel dat jouw werktijd is verkort. Het UWV zou in dat geval over dat gedeelte 70% van jouw salaris betalen. De werkgever hoeft over het gedeelte van jouw arbeidsomvang waar hij werktijdverkorting voor heeft aangevraagd niet het volledige salaris te betalen (eerste maanden 75% daarna 70%). Veel bedrijven betalen echter toch gewoon 100% door. Immers werknemers hoeven de rekening van deze crisis niet te betalen. De Van Eijck Groep was dat niet van plan. Wij hebben er op aangedrongen dat jouw werkgever gewoon het loon gaat aanvullen tot 100% in lijn met de toelichting van Minister Koolmees tijdens zijn toespraak op dinsdagavond 17 maart. Onder het nieuwe noodfonds gaat dit als het goed is nu ook gebeuren.

Als je werkgever een beroep doet op het Noodfonds, heeft dit geen gevolgen voor jouw inkomen. De overheid garandeert je werkgever namelijk een tegemoetkoming in de loonkosten van 90% (de hoogte is afhankelijk van het verwachte verlies aan omzet). De rest vult je werkgever aan. Je houdt dus je volledige salaris. Je verspeelt ook geen WW-rechten, zoals nog het geval was bij de regeling voor werktijdverkorting.

Uitdagende tijden
Het blijven uitdagende tijden. Samen komen we deze tijd beter door dan alleen! Let goed op elkaar. Wij blijven jouw belang behartigen en zodra er meer te melden is hoor jij van ons. Vragen, op- en/of aanmerkingen in de
tussentijd? Schroom niet en bel gerust.

Wij hopen jullie hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Mede namens Richlinde Wackers, Bestuurder FNV Transport & Logistiek.

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 0620489475

Bijlage: In de bijlage treft u een gezamelijk FNV/CNV Pamflet ter verdere verspreiding.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid