Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Meer winst behalen uit arbeidsvoorwaarden

Bovag-werkgevers willen meer winst behalen uit de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Ze vinden dat die te royaal zijn als je kijkt naar de huidige situatie van de bedrijven. De eerste toon wordt gezet door Bovag

Pensioenpremie

In oktober 2013 is in de cao Metaal en Techniek afgesproken dat werkgevers voortaan de gehele premie van het vroegpensioen betalen. Tot 2014 betaalden werknemers iets minder dan de helft van deze premie.

Omdat de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche (MVT) deelneemt aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek, geldt deze afspraak ook voor de MVT. Werknemers in de MVT gaan er door deze afspraak gemiddeld 1,55% op vooruit in hun inkomen. Omdat dit bovenop de al bestaande cao afspraken zou komen, moesten we op zoek naar een vorm van compensatie voor deze extra werkgeverslasten. Dat hadden we ook vastgelegd in het cao akkoord van begin 2013.

We hebben dit met onze cao-commissie besproken en aan de leden gevraagd om ons mandaat te geven voor een aantal mogelijke oplossingen om deze compensatie inhoud te geven. Hier is door enorm veel leden op gereageerd. Onze ledenraadpleging wijst uit dat zij in meerderheid de voorkeur geven aan een oplossing waarbij de huidige cao afspraken zoveel mogelijk overeind blijven. Daarom hebben we in het overleg met de Bovag voorgesteld om de gedoogconstructie om de premieverschuiving van het vroegpensioen uit te stellen tot 1 januari 2015, waardoor de huidige cao-afspraken onverkort van kracht kunnen blijven. Let wel, de huidige cao loopt af per 1 november 2014. De huidige gedoogconstructie, waarbij we de MVT tijdelijk uitzonderen van de afspraken die binnen PMT gelden, verlengen we dan tot 1 januari 2015, een stukje langer dan de cao-looptijd. Vanaf dat moment zouden ook de werkgevers in de MVT de vroegpensioenpremie geheel gaan betalen.

Juridisch onderzoeken

Maar de Bovag-werkgevers hebben dit afgewezen en willen niet vastleggen dat zij per 1 januari 2015 over gaan tot de nieuwe premieverdeling. Ze willen de premiebetaling onderdeel maken van de onderhandelingen over de nieuwe cao. We zijn dus niet tot overeenstemming gekomen.De Bovag heeft aangegeven hun leden te instrueren de oude premieverdeling te handhaven. Een dergelijk eenzijdig besluit van de Bovag vinden wij onacceptabel en achten dat in strijd met de afspraken die in PMT-verband gelden. De nieuwe premieverschuiving is wat ons betreft niet onderhandelbaar, maar dient uiterlijk 1 januari 2015 van kracht te worden. We laten juridisch onderzoeken welke vervolgstappen wij gaan nemen.

Cao-onderhandelingen

Op 7 oktober 2014 is de 1e onderhandelingsronde over de arbeidsvoorwaarden en de cao. De Bovag-werkgevers hebben al aangegeven, dat ze in 2015 pas een kleine loonsverhoging willen geven. Ook hebben ze laten doorklinken dat ze de leeftijdsdagen af willen schaffen, de zaterdag als normale werkdag en de garagebedrijven langer open stellen tegen normaal uurloon en geen (dagvenster)toeslag meer. Wij willen graag van jullie weten wat werknemers hiervan vinden. Hiervoor zullen we met de cao-commissie een plan van aanpak opstellen.

Marco Hietkamp
tel. 06-51601960

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid