Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Loonafspraken in cao MVT

In deze nieuwsbrief treffen jullie afspraken die zijn afgesproken in de cao Motorvoertuigen (MVT) inzake de eenmalige uitkering in 2016 en 2017 en de teruggave van de vakbondscontributie.

Eenmalige uitkering in december 2016?
In de nieuwe cao MVT is afgesproken dat werknemers in december 2016 een eenmalige uitkering van € 300 bruto krijgen. Werknemers hebben alleen recht op deze eenmalige uitkering als zij op 31 december 2015 in dienst waren en sindsdien onafgebroken in dienst zijn gebleven. Voor parttimers is de uitkering naar rato.
 
Deze eenmalige uitkering geldt ook voor oproepkrachten. In de zin van de cao is een oproepkracht namelijk ook een werknemer. Ook verkopers hebben recht op de eenmalige uitkering (op grond van artikel 5 lid 1 in combinatie met artikel 54 lid 2 cao MVT).

Deel van de vakbondscontributie terug in december 2016?
In de cao MVT zijn afspraken gemaakt over de vakbondscontributie voor vakbondsleden. Je kunt een verzoek indienen bij je werkgever om een deel van je contributie terug te krijgen (cao-tekst artikel 75).

Hoe zit het met de eenmalige uitkering in 2017?
In de cao MVT is voor 2017 een eenmalige uitkering afgesproken. Vakbonden en Bovag hebben gemerkt dat hier onduidelijkheid over is: hebben medewerkers die in de loop van 2017 in dienst komen of stoppen hier nu wel of geen recht op? En hoe zit het met de keuze?

Wij hebben in overleg besloten om de tekst, zoals deze nu is ingediend, duidelijker te maken. Dat kan omdat de procedure van de algemeen verbindendverklaring nog loopt. In de cao komt nu ook te staan dat “Indien de werknemer gedurende het jaar 2017 in of uit dienst treedt, de werknemer de eenmalige uitkering ontvangt naar rato van het aantal maanden in dienst in 2017”.
 
Vrije tijd of euro’s
De eenmalige uitkering in 2017 kan in de vorm van 2 vrije dagen óf € 300 bruto uitbetaald worden. Die keuze is aan de werkgever. Het uitgangspunt bij de keuze is dat er per bedrijfsonderdeel of afdeling een keuze wordt gemaakt. Voor parttimers geldt dat de uitkering in dagen of euro’s wordt verrekend naar evenredigheid van het aantal uren dat je als parttimer per week werkt.
 
Vanaf januari 2017 al in te plannen
Kiest jouw bedrijf voor het toekennen van vrije tijd, dan kunnen deze uren door de werkgever worden ingepland tussen 1 januari en 1 december 2017. Voorwaarde is dat je als werknemer de vrije tijd daadwerkelijk hebt genoten vóór 1 december 2017.
Is er voor 1 december 2017 géén keuze gemaakt of zijn de vrije dagen niet voor die datum genoten, dan vindt bij de salarisbetaling van december 2017 een bruto uitkering plaats van € 150 per niet genoten dag.

Je collega nog niet lid?
Na anderhalf jaar geen cao en geen loonstijging zie je dat je nu door de cao, die de vakbond afsluit met de Bovag gewoon geld oplevert. En nog veel meer afspraken: Meer vakantiedagen dan de wet aangeeft, aanvulling bij ziekte, toeslagen. Eigenlijk gek dat jouw collega nog geen lid is.

CNV Vakmensen organiseert een ledenwervingscampagne waar je als lid aan mee kunt doen. Je ontvangt een cadeaubon van € 12,50 voor ieder nieuw lid dat je werft. Het nieuwe lid ontvangt de eerste zes maanden 50% korting. En er is meer: tot 15 december 2016 maakt iedereen wekelijks kans op fraaie prijzen.


CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, sectorbestuurder
m.hietkamp@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid