Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Is een garagebedrijf een supermarkt of een technisch bedrijf?

Op dinsdag 9 februari jl. hebben we in de Bedrijfsraad met de Bovag gesproken over de cao. Zoals je weet is er vanaf één november 2014 er geen cao in de bedrijfstak motorvoertuigen-en tweewielers. De Bovag stelt zich nog steeds op het standpunt dat het garagebedrijf gelijk is aan een supermarkt. Je kunt daar alle avonden en zaterdagen boodschappen doen, zelfs op zondag. De Bovag vindt dus dat ook het garagebedrijf op de avonden, zaterdag en zondag open moet zijn. Immers, als iemand avonds om 20.00 uur met een lege accu staat, dan moet die terecht kunnen bij het garagebedrijf om een ander te halen.

CNV Vakmensen heeft een andere blik op het garagebedrijf. Volgens ons werken er vakmensen in een technische omgeving. Het garagebedrijf is dus een technisch bedrijf. Het gaat om kwaliteit van de werkplaats, het onderhoud, de service en aftersales, het kontakt met de klant. Die technische service mag doorberekend worden aan de klant.

Wat is een garagebedrijf voor jou

Twee verschillende visie’s op een garagebedrijf. Nu ben ik benieuwd hoe jij tegen jouw bedrijf aankijkt. Je kan me jouw verhaal mailen: m.hietkamp@cnvvakmensen.nl

De Wet Werk en Zekerheid 

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is bepaald dat vanaf 1 juli 2015 iedere werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na een dienstverband van 2 jaar of langer eindigt in principe recht heeft op een op een ontslagvergoeding: de transitievergoeding. Het maakt hierbij niet uit of er ontslag wordt aangevraagd bij het UWV of de kantonrechter. Ook als het dienstverband na 2 jaar of langer eindigt omdat de werknemer geen nieuw contract voor (on)bepaalde tijd krijgt aangeboden, moet een transitievergoeding worden betaald.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per volledig dienstjaar voor de eerste 10 jaar van het dienstverband. Na 10 dienstjaren heb je als werknemer recht op 1/2e maandsalaris per volledig dienstjaar. Je bepaalt de lengte van het dienstverband in blokken van 6 hele maanden. De transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro. Deze regeling is ingegaan per 1 juli 2015. Als je arbeidsovereenkomst na 3 jaarcontracten bijvoorbeeld op 1 februari 2016 afloopt kun je dus aanspraak maken op de transitievergoeding.

Verlenging contract

Let op bij contracten voor bepaalde tijd. Als je 24 maanden of langer in dienst bent geweest, dan heb je in dat geval recht op een transitievergoeding. 

Uitzonderingen
 De werknemer heeft niet altijd recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als:
• De werknemer zelf ontslag neemt of niet ingaat op een aanbod voor een verlenging
• De arbeidsovereenkomst eindigt in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
• Er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
• Er sprake is van faillissement van de werkgever

Overgangsrecht

Tot 1 januari 2020 geldt overgangsrecht. Voor bedrijven met 25 of meer werknemers geldt tot die tijd een hogere transitievergoeding voor werknemers van 50+ met een dienstverband langer dan 10 jaar. Werknemers hebben over de dienstjaren na de eerste 10 namelijk recht op 1 maandsalaris per dienstjaar.
  
Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt tot 1 januari 2020 bij ontslag wegens bedrijfseconomische (financiële) redenen dat het dienstverband van werknemers voor wat betreft de hoogte van de transitievergoeding mag worden berekend vanaf 1 mei 2013. Hierdoor zal de transitievergoeding lager uitvallen.

Pensioenpremie

Nog steeds wachten we op de uitspraak van de rechter over de pensioenpremie. We verwachten die medio maart 2016. Dan weten we welke invloed dat heeft op de cao. EN zullen we onze leden vragen hoe we met de voorstellen van de Bovag om moeten gaan. Laat duidelijk zijn, de kaderleden in de cao-commissie willen graag een cao. Het gaat niet vanzelf, daarom is jouw steun en onder de collega’s van belang! 

Marco Hietkamp, Landelijk onderhandelaar MVT
Mo Bouljir, kaderlid cao Commissie MVT.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid