Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

CAO-Onderhandelingen met Bovag-werkgevers: Mensen of meters?

3e Cao-onderhandelingsronde CAO Motorvoertuigen en Tweewielers

Deze week hebben we met de Bovag-werkgevers gesproken over de pensioenpremie. Wij hebben gezegd dat het verdienmodel niet meer klopt. Als je ziet wat de werkplaatsen aan inkomsten opleveren is het nog steeds de ruggengraat van het bedrijf. Het gaat op aan vierkante meters. Dus we zijn het eens dat er wat in de garagewereld moet gaat gebeuren. De Bovag-werkgevers kiezen er voor om werknemers te laten inleveren. Zodat het uurtarief lager wordt en je meer over houdt aan de werkplaatstarieven. 

De BOVAG-werkgevers willen de kosten verhalen op de werknemers. Daarom moeten werknemers meer betalen voor hun pensioen, verder door het schrappen van ADV, toeslagen, vakantie-uren, loonperiodieken en aanpassing van werktijden met invoering van een flexurenbank.

CNV Vakmensen vindt dit een ongenuanceerd beleid en het wild om zich heen slaan van een respectabele organisatie als de Bovag. De werkplaatsen en magazijnen zorgen nu al voor 65-85% dekking. Daarom is het niet uit te leggen dat je de uurtarieven nog lager wilt maken. CNV Vakmensen wil juist investeren in de mensen, opleidingen, ontwikkeling, sociaal- en intersectoraal beleid. In de kern vinden wij mensen belangrijker dan meters en Bovag kiest voor meters in plaats van mensen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de verschillen te groot zijn. Wij hebben daarom de onderhandelingen opgeschort. En willen jouw mening weten. Wij zullen daarom binnenkort je informatie sturen/mailen en bijeenkomsten organiseren. Het gaat er nu echt om!
 

Pensioenpremie

Over de pensioenpremie bestaan er nu twee grote verschillen. Hierbij een korte uitleg. Allereerst moet je weten dat je voor je pensioenregeling onder de regeling van PMT valt. Pensioen is een collectieve arbeidsvoorwaarde en wordt afgesproken tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. De afspraak over de pensioenregeling wordt voor PMT gemaakt in de cao Metaal en Techniek tussen vakbonden en de Federatie Werkgevers Techniek (FWT). De Bovag-werkgevers wilden er geen lid meer van zijn. En hebben nu te maken met de uitvoering van de regeling. De Bovag wil zelf aan het stuur. In de kern zeggen vakbonden dat de Bovag hier niet voor in de positie is en wij niet twee keer kunnen onderhandelen. De Bovag-werkgevers willen nu dus:

 1. De nieuwe premieverdeling voor werknemers en werkgevers vanaf 1 januari 2014 niet betalen. Dit scheelt de werknemer gemiddeld 1,5% netto per maand; De Bovag-werkgevers zeggen dat zij hiertoe niet verplicht zijn. Vakbonden hebben aangegeven dat ze rekening willen houden met de premiewijziging als het gaat om de loonruimte. Vakbonden houden vast aan de nieuwe premieverdeling.
 2. Er ligt nu een principe-akkoord over een nieuwe pensioenregeling in de Techniek. Deze gaat in per 1 januari 2015. In het pensioenreglement worden de premiebetalingen vastgelegd, maar ook een verlaging van de franchise en een stukje premiekorting. Het pensioenreglement wordt een wettelijke verplichting. Hiervan zeggen de Bovag-werkgevers dat ze dat ook niet willen. Maar ze willen hierover bedenktijd en willen alles uit de kast halen om te kijken of ze er onderuit kunnen komen. Vakbonden vinden dit te zot voor woorden en eigenlijk Bovag onwaardig.
Bovag-werkgevers willen verder onveranderd vasthouden aan inleveren door werknemers:
 • Afschaffing van ADV;
 • Zaterdag als normale werkdag;
 • Dagvenster oprekken naar 22.00 uur en toeslagen schrappen;
 • Vaste automatische jaarlijkse periodiek in de schaal schrappen en vervangen door beoordelingstoeslag;
 • Aantal vakantie-uren verminderen;
 • Systeem van meer- en minder uren invoeren.

Wat willen de kaderleden van CNV Metaaltechniek?

CNV Metaaltechniek zoekt met de cao-voorstellen aansluiting bij de vragen van werknemers op de werkvloer. De mensen vragen met name respect van hun werkgever en aandacht voor ontwikkeling, werkgelegenheid, inkomensgroei, opleidingen, pensioenen, vaste contracten, banen voor jongeren en het hoofd bieden aan de onzekerheden in de bedrijfstak. 

We zullen in de komende tijd bijeenkomsten organiseren en informatie verstrekken om samen te bepalen wat we met de cao-voorstellen van de Bovag willen gaan doen. 
 
Marco Hietkamp, Landelijk onderhandelaar MVT
Mo Bouljir, kaderlid CAO Commissie MVT.

Het is nu tijd, wordt lid, samen sterk voor elkaar en de cao!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid