Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Cao-akkoord MvT door stakingen en acties

CNV Vakmensen en FNV Metaal bereikten donderdag 29 november met de Bovag een fraai akkoord over de cao voor de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche (MvT). Door de druk van acties - waaronder stakingen – zag de Bovag uiteindelijk in dat de huidige invulling van de zaterdag voldoet.

De Bovag trok donderdag de drie eisen in waarmee vakbonden aanvankelijk moesten instemmen in. Er komt nu een gezamenlijk onderzoek naar het werken op de zaterdag in de motorvoertuigbedrijven. Ook op het loon kwam er een oplossing met loonsverhogingen in harde euro’s. Een generatiepact en financiële ruimte voor persoonlijke ontwikkeling volmaakten donderdag de deal. Een goede deal. Zodanig dat CNV Vakmensen deze positief voorlegt aan zijn leden. En in afwachting van de ledenraadpleging de stakingen en acties voorlopig opschort. (Excuus aan leden, nieuwsbrief die je eerder ontving vanavond bevatte per abuis onjuiste ingangsdata van loonsstijging. Hieronder lees je de juiste data.)

Principeakkoord op hoofdlijnen:
Looptijd cao
De looptijd van de cao is 24 maanden, van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2020
Loonstijgingen cao-loonschalen en feitelijke lonen:
-    per 1 februari 2019 stijgt het maandloon met 81 euro
-    per 1 februari 2020 stijgt het maandloon met 83 euro

Voor de een zal dit bedrag een loonsverhoging van X-procent betekenen en voor de ander Y-procent. Het hangt van je salaris af. Over het gemiddelde loon in de bedrijfstak is het een stijging van 6,5%. Daarmee durft CNV Vakmensen de stelling aan dat dit een goede loonsverhoging is.

Rijwielstallingen en autoverhuurbedrijven
Aanpassing van de toeslagregeling zodat over gewerkte- en verlofuren in rijwielstallingen en autoverhuurbedrijven tussen 22.00 uur en 06.00 uur, voor zover vallend tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 18.00 een toeslag van 35% geldt.

Wet Minimumloon
In verband met de wijzigingen van de Wet Minimumloon (WML) wordt de tabel A/WML aangepast.
- Stap 1 ging in op 1 juli 2017. Voor 18-, 19-, 20- en 21-jarigen ging het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog. Voor 22-jarigen ging dit naar 100%. Sinds die datum hebben zij recht op een volledig wettelijk minimumloon.
- Stap 2 gaat in per 1 juli 2019, over een half jaar dus. Voor 18-, 19-, 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon dan verder omhoog. Voor 21-jarigen gaat dit naar 100%. Zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon.

Ontwikkeling en leerrekening
Ontwikkeling is een kernthema waarbij CNV Vakmensen het belangrijk vindt dat werknemers zeggenschap hebben over een persoonlijk opleidingsbudget. Met dat persoonlijke budget kun je zelf een cursus of opleiding volgen. Om bij te blijven in de ontwikkelingen. We zijn dan ook blij dat we de introductie van de leerrekening hebben kunnen afspreken: Je kunt een dag ruilen voor geld en dat, in bruto waarde plus werkgeversdeel sociale lasten, storten op een leerrekening. Je kan zelf kiezen waar de speciale rekening kan worden geopend.

Overige afspraken
-    Scholingsdag wordt ontwikkelingsdag (cao-artikel 102) De opname van de ontwikkelingsdag vindt plaats in overleg met de werkgever en de werknemer bepaalt waarvoor de dag wordt aangewend.
-    In plaats van drie dagen in drie jaar sparen kan je vijf dagen sparen in vijf jaar.
-    Scholingsvouchers voortzetten.
-    Voortzetting premiefondsen zoals Opleidingsfonds OOMT.

Generatiepact Motorvoertuigen-Tweewielers
CNV Vakmensen staat voor jong en oud. Op dit moment moeten werknemers steeds langer doorwerken. Het is belangrijk dat werknemers op een gezonde manier hun pensioenleeftijd bereiken. Oudere werknemers hebben veel kennis in huis, zijn betrokken en loyaal aan de werkgever. Anderzijds is er grote behoefte aan instroom van jonge vakmensen met vaste contracten.
Door de koppeling jong en oud, jong met vaste contracten en oud met lichter werk, kunnen we werk voor beide groepen werknemers aantrekkelijker maken. Daarom hebben we het generatiepact afgesproken. Dat ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
•    Ingangsdatum 1 januari 2019.
•    Leeftijd vanaf 60 jaar.
•    Er is sprake van een dubbele vrijwilligheid, de werknemer kan een keuze maken korter te werken tegen behoud van bepaald percentage loon en volledige pensioenopbouw. De werkgever kan besluiten deze keuze wel of niet in te willigen. Er komt een bindend adviesprocedure.
•    Werknemer kan kiezen uit drie modellen:
-    Model 1: 60% werken - 80% salaris - 100% pensioenopbouw
De medewerker werkt 60% van zijn oorspronkelijke arbeidsduur, 80% van het oorspronkelijke salaris wordt doorbetaald en het pensioen wordt voor 100% van de oorspronkelijke arbeidsduur opgebouwd.
-    Model 2: 70% werken - 85% salaris - 100% pensioenopbouw
De medewerker werkt 70% van zijn oorspronkelijke arbeidsduur, 85% van het oorspronkelijke salaris wordt doorbetaald en het pensioen wordt voor 100% van de oorspronkelijke arbeidsduur opgebouwd.
-    Model 3: 80% werken - 90% salaris - 100% pensioenopbouw
De medewerker werkt 80% van zijn oorspronkelijke arbeidsduur, 90% van het oorspronkelijke salaris wordt doorbetaald en het pensioen wordt voor 100% van de oorspronkelijke arbeidsduur opgebouwd. In dit model geldt ook een bindend adviesprocedure via Bedrijfsraad.
•    Inzetbaarheidsuren worden door de deelnemende werknemer ingeleverd als bron voor medefinanciering tot een maximum als in generatiepact in Metaal en Techniek;
•    De regeling wordt gezien als een pilot. Evaluatie zal later plaatsvinden. Eenmaal ingewilligde verzoeken in dit kader van het Generatiepact blijven van toepassing tot de pensionering.
•    Door cao-partijen zullen nog nadere regels opgesteld worden voor de technische uitvoering.

(Sociale) Innovatie
Gedurende de looptijd van deze cao gaan partijen in gesprek over de weg die mens en onderneming in de sector voorbereidt op toekomstige (technologische) ontwikkelingen

Veilig en gezond werken
In de looptijd komt een onderzoek naar werkdruk en uitlaatgassen in de bedrijfstak.

De komende periode zullen de leden de volledige tekst van het akkoord via de mail of thuisadres ontvangen alsmede de mogelijkheid voor stemmen.

met vriendelijke groet,en dank voor jouw inzet de voorbije periode!
de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, sectorbestuurder
Henk Trompetter, kaderlid cao-commissie Motorvoertuigen- Tweewielerbedrijven

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid