Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Motorvoertuigen en tweewielerbedrijven - Nieuws

Akkoord over de cao MVT bereikt

5e onderhandelingsronde cao Motorvoertuigen en Tweewielers: CNV Vakmensen bereikte op 28 januari 2013 een akkoord over de cao met de Bovag-werkgevers.

Vanaf 26 september 2012 is er door de vakbond intensief met leden en werknemers in de bedrijven gesproken over de cao-onderhandelingen. Vooral door de steun van de vele leden in de afgelopen periode hebben we werkgevers kunnen overtuigen. 

Het akkoord (op hoofdlijnen):

 1. Looptijd
  De overeengekomen cao MvT kent een looptijd van 25 maanden, namelijk van 1 oktober 2012 tot en met 31 oktober 2014.

 2. Inkomen en werkgelegenheidsdagen 

  Structurele loonstijging
  - op 1 oktober 2013 worden de feitelijke salarissen en de salaristabellen met 1,25 procent verhoogd volgens de gebruikelijke systematiek.

  - op 1 augustus 2014 worden de feitelijke salarissen en de salaristabellen met 1,5 procent verhoogd volgens de gebruikelijke systematiek

 3. Eenmalige uitkering in geld of werkgelegenheidsdagen
  In het kader van de crisis in de bedrijfstak worden er werkgelegenheidsdagen ingevoerd. Dat zijn extra vrije dagen voor de werknemer die toegekend kunnen worden in plaats van de eenmalige uitkering(en) in geld. Ook een combinatie van geld en tijd is mogelijk. De werkgelegenheidsdagen voor parttimers worden toegekend naar evenredigheid van het mindere aantal uren.

  De eenmalige uitkeringen zijn:
  - per 1 april 2013 wordt een eenmalige uitkering betaald van 1,5 procent of 3 werkgelegenheidsdagen
  (24 uur) toegekend De werkgelegenheidsdagen worden door de werkgever in het kalenderjaar 2013 ingepland en moeten door de werknemer in 2013 zijn opgenomen

  - per 1 januari 2014 wordt een eenmalige uitkering betaald  van 0,5 procent of 1 werkgelegenheidsdag
  (8 uur) toegekend. De werkgelegenheidsdag wordt door de werkgever in het kalenderjaar 2014 uiterlijk in de maand oktober ingepland en door de werknemer moet opgenomen

 4. Werkgelegenheid, duurzame inzetbaarheid
  - BlijfMobiel wordt geinstalleerd om hulp te bieden aan medewerkers van bedrijven die in moeilijkheden verkeren, middels bijvoorbeeld om- en bijscholing en begeleiding naar ander werk
  - regelingen voor reïntegratiesubsidies worden gecontinueerd

 5. Ontwikkeling van mensen
  Er komen opleidingsvouchers waarmee medewerkers naar keuze branche-gerichte opleidingen kunnen aanvragen. CNV Vakmensen gaat mensen begeleiden bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Cao-partijen onderstrepen het grote belang van leermeesters en roepen werkgevers op om leermeesters voldoende gelegenheid te bieden om hun belangrijke werk te kunnen doen. Partijen zullen informatie geven aan de BBL-leerlingen in de branche dat ze onder de cao vallen en daarmee dezelfde rechten en plichten hebben als iedere andere medewerker met een arbeidsovereenkomst. Ook roepen Cao-partijen bedrijven op stages te blijven aanbieden aan leerlingen.


Voor meer informatie, ga naar
www.cnvmetaaltechniek.nl of www.caometaaltechniek.nl

Wil je ook actief meedoen als cao-kontaktpersoon voor CNV Vakmensen in jouw bedrijf? Laat het ons weten via de website.


Marco Hietkamp, onderhandelaar MVT
Dolf Polders, bestuurder MVT
Marja Nagelhout, kaderlid cao-commissie MVT.

Word nu lid van CNV Vakmensen, de vakbond voor vakmensen in de motorvoertuigen en tweewielers (MVT)
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid