Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Vakantiewetgeving 2012

Volgens de CAO Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven, artikel 71, ontvang je 24 vakantiedagen. Volgens de wet zou je 20 dagen krijgen. Daarom spreken we over 20 wettelijke vakantiedagen en 4 bovenwettelijke vakantiedagen vanuit de cao-afspraak. Hierbij komen nog de extra inzetbaarheidsuren op basis van cao-artikel 72. Deze kunnen aan de bovenwettelijke vakantiedagen worden toegevoegd.

Volgens de wet vervallen de 20 wettelijke vakantiedagen na 1,5 jaar. Als je aannemelijk kan maken dat je de wettelijke vakantiedagen in redelijkheid niet binnen 1,5 jaar hebt kunnen opnemen, geldt voor die dagen de verjaringstermijn van 5 jaar. Voor de 4 bovenwettelijke vakantiedagen blijft een verjaringstermijn van 5 jaar gelden. De extra vakantierechten (leeftijdsdagen) worden ook als bovenwettelijk gerekend. Je mag in totaal 26 x de overeengekomen arbeidsduur sparen. Volgens de cao werk je gemiddeld 38 uur per week bij fulltime. Dus mag je 26x38 uur=988 uur sparen in 5 jaar. Let op: parttimers dus minder.

Ook als je ziek bent, heb je recht op een volledige opbouw van vakantiedagen. Dit betreft de 24 vakantiedagen (192 uur) en de leeftijdsdagen. Als je vakantie opneemt als je ziek bent, dan worden deze vakantiedagen volgens de cao ook volledig van het vakantiesaldo afgeschreven. Collectieve vakantiedagen zullen bij ziekte niet in mindering worden gebracht, tenzij je vrij wilt zijn van re-integratieverplichtingen.

Lees meer over de vakantiewetgeving