Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metaalbewerkingsbedrijf - Nieuws

Stand van zaken sociaal plan Verkerk

Op 2 december 2013 hebben wij een personeelsbijeenkomst gehouden bij u op het bedrijf. Sindsdien hebben wij twee maal overleg gehad met uw directie. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Overleg
Het overleg met de directie en de adviseurs verloopt plezierig. Er wordt voor zover mogelijk volledige openheid gegeven over de stand van zaken. Helaas blijken we niet verder te komen met elkaar. Probleem is dat er onvoldoende middelen ter beschikking zijn om tot een behoorlijk sociaal plan te kunnen komen, die voldoet aan onze minimum eisen.

Sociaal plan: alle werknemers gebonden
Indien vakbonden een sociaal plan overeenkomen met een onderneming, gelden deze afspraken voor alle werknemers. Dit betekent dat individueel verweer, met betrekking tot de overeengekomen vergoeding, veel moeilijker wordt. Daarom sluiten vakbonden alleen een sociaal plan af als deze voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. We willen de pas niet afsnijden van individuele werknemers. Omdat er onvoldoende geld beschikbaar is, halen we die kwaliteitseisen bij Verkerk niet. Verweer tegen een fout in het afspiegelingsbeginsel is natuurlijk altijd wel mogelijk.

Hoe nu verder?
In het overleg dat met ons is gevoerd heeft uw directie haar bod wel flink verhoogd. Dit hebben wij in ieder geval bereikt. Helaas is het nog steeds te weinig om aan onze minimale eisen te voldoen. Uw werkgever wil nu een sociale regeling met de ondernemingsraad af gaan sluiten. Wij nemen nu een adviserende rol op ons en ondersteunen de ondernemingsraad in haar onderhandelingen. Daartoe hebben we een lijst met punten gestuurd, die volgens ons, in de sociale regeling moeten komen te staan.

Het is echter aan de ondernemingsraad of zij onze adviezen volgt.
Uw werkgever heeft aangegeven ons op de hoogte te houden van het verloop van deze onderhandelingen. Ook heeft zij aangegeven de wens te hebben al duidelijkheid te kunnen geven aan mensen voor kerst, zodat mensen niet met grote onzekerheid de feestdagen door moeten. Of dit daadwerkelijk zal lukken is afhankelijk van hoe de onderhandelingen met de ondernemingsraad verlopen.


Wij houden u op de hoogte

U krijgt van ons bericht zodra de ondernemingsraad en Verkerk tot een sociale regeling zijn gekomen.
Voor nu wensen wij u desondanks toch goede feestdagen toe.


CNV Vakmensen
Peter Vlaming
bestuurder

FNV Bondgenoten
Marije Ottervanger
bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid