Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metaalbewerkingsbedrijf - Nieuws

Overleg met directie Chubb Fire & Security

Maandag 30 maart hebben we sinds lange tijd weer eens gesproken met de directie van Chubb Fire & Security. In januari hebben we een overleg gehad met de OR en naar aanleiding daarvan heeft de OR de directie en vakbonden verzocht om met elkaar in overleg te gaan.

In goede sfeer
We hebben gesproken met de heren B. de Wildt en S. de Deugd. Het overleg verliep in goede sfeer. De onderwerpen waarover we gesproken hebben waren:
* Stand van zaken (hoe het gaat met Chubb)
* Reorganisaties
* locatie kantoren / vestigingen

Stand van zaken
Het gaat nog steeds niet goed met Chubb. Chubb F&S draait met break-even en SMC draait met winst, maar ook die loopt terug. De concurrentie in die sector wordt steeds groter. Het probleem bij Chubb F&S is dat niet alleen de volumes teruglopen, maar ook het aantal storingen. Dit komt door de goede producten (daar zou je juist blij om moeten zijn), doordat klanten minder snel bellen voor een storing en te lang wachten met het vernieuwen. Ook door de veranderende wetgeving, 2 jaar i.p.v. 1 jaar, is er minder onderhoud. Hierdoor is Chubb F&S te duur. Dat betekent dat Chubb F&S lagere kosten moet hebben of meer volume.

Aanpassing van de organisatie
De directie verwacht met het invoeren van uniforme processen (elke vestiging het zelfde proces) te komen tot een proces optimalisatie dat uiteindelijk ook zal leiden tot lagere kosten en meer volumes. Elke vestiging krijgt een afdeling Sales - Installatie en services - Customer serviceafdeling.
De afdeling Sales zal worden veranderd (sales transformatie) in een 3-tal focusgebieden: Account-management / Sales-adviseur / Verkoop-adviseur. Hierbij zullen de medewerkers worden ingezet op die gebieden waar ze goed in zijn, dus geen alleskunners meer. Deze verandering heeft geen gevolgen voor de salarissen.
Dit jaar is een overgangsjaar waarin de transitie moet worden doorgevoerd. 2016 moet alles volledig operationeel zijn.

Reorganisaties
Reorganisaties zullen altijd plaats blijven vinden vanuit een continue focus op de organisatie. Volgens de directie zijn het aantal mensen dat hierbij de organisatie moet verlaten niet schokkend te noemen. De directie wil graag met de vakbonden een sociaal plan afspreken dat men kan gebruiken zodra het weer nodig is (op de plank leggen). Vakbonden gaan dit eerst met hun (kader)leden bespreken.
Wij hebben de directie ook nog gevraagd of er nog veranderingen met betrekking tot de vestigingen zouden plaatsvinden. Volgens de directie is de huidige Voet-print van vestigingen nu wel definitief.
De vestigingen Amsterdam en Utrecht (De Meern) worden nog wel samengevoegd (waarschijnlijk omgeving Amsterdam).
Wat er ook nog gaat gebeuren is dat de verschillende BIS-hoofdkantoren (Chubb - Otis - Carrier) zullen worden samengevoegd op een locatie. Zeer waarschijnlijk omgeving Utrecht. Deze samenvoeging kan wel personele gevolgen hebben. Immers, er zullen dubbele functies zijn.

Hoe nu verder?
Zoals gemeld wil de directie graag met de vakbonden een sociaal plan afspreken dat ze kunnen gebruiken als het nodig is. Wij zullen dit eerst bespreken met (kader)leden. Zelfs als we een sociaal plan afspreken, moeten we ook afspraken maken wanneer dit gebruikt kan worden. Volgens de directie heeft men het aantal gedwongen ontslagen flink kunnen beperken door dat er een groot natuurlijk verloop is.
Hierdoor heeft men, indien nodig, de mensen een andere functie kunnen aanbieden waardoor ze binnen de Chubb-organisatie konden blijven. Ook mensen die dicht bij hun pensioendatum zaten, konden eerder vertrekken, waardoor ook weer vacatures beschikbaar kwamen.
Dankzij het feit dat Chubb onderdeel van UTC is, zijn hiervoor financiën beschikbaar.
Nadat we met de (kader)leden gesproken hebben, zullen we je natuurlijk informeren over de uitkomst. Mogelijk dat we ook nog naar jouw mening vragen.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief dan horen/lezen wij dat graag.

Dolf Polders
CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen.nl
023-5684670
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid