Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metaalbewerkingsbedrijf - Nieuws

Overleg met de directie Chubb Fire & Security

Op dinsdag 12 mei hebben wij gesproken met de directie van Chubb Fire & Security. Wij hadden om dit gesprek gevraagd omdat we regelmatig meldingen ontvingen dat Chubb F&S aan het reorganiseren is. Dat er tussen de 45 en 100 medewerkers weg zouden moeten. Daar wilden we duidelijkheid over hebben.

Wel of geen reorganisatie?

We hebben gesproken met de heren B. de Wild, S. de Deugd en R. Blankenmeier. Volgens de directie is er geen sprake van een reorganisatie. Er wordt steeds gekeken hoe men efficiënter kan werken. Daarbij moet Chubb F&S zich meebewegen met de markt (zich aanpassen). Doordat de volumes (omzet) nog steeds omlaag gaan moet de organisatie zich aanpassen. Minder omzet betekent ook dat er minder mensen nodig zijn. In een aantal gevallen is er ook sprake van leegloop, maar dat verschilt per vestiging. Dit is afhankelijk van de klanten en de specifieke situatie in de regio.

Dit alles betekent dat er soms afscheid genomen moet worden van medewerkers. Wanneer er minder mensen nodig zijn worden deze aangewezen volgens het afspiegelingsbeginsel.

"Werknemers worden voor soortgelijke functies in leeftijdsgroepen ingedeeld. Wie binnen een leeftijdscategorie als laatste in dienst is gekomen, krijgt als eerste ontslag. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen: 15 tot 25 jaar; 25 tot 35 jaar; 35 tot 45 jaar; 45 tot 55 jaar; voor de leeftijdsgroep vanaf 55 jaar geldt sinds 1 april 2014 een nieuwe regel. Binnen deze groep krijgen de werknemers die een AOW-uitkering ontvangen, het eerst ontslag".

De medewerkers die vertrekken krijgen een vaststellingsovereenkomst aangeboden met daarin opgenomen een financiële regeling. Wanneer er mensen gebruik kunnen maken van vervroegd pensioen worden deze ook benaderd. Chubb F&S faciliteert deze medewerkers. Het gebruik maken van vervroegd pensioen vindt altijd in samenspraak plaats.

Hoe lang deze situatie zal duren kon de directie niet zeggen. Ook konden ze niet vertellen hoeveel medewerkers uiteindelijk de organisatie zullen moeten gaan verlaten. Chubb F&S zit nog steeds in de dalende volumes. Men is afhankelijk van de bouw. De bouw trekt nu wel wat aan, maar omdat Chubb F&S in de laatste fase van een bouw project zit, kan het nog wel even duren. Elk kwartaal wordt gekeken hoe de situatie is en wordt er eventueel bijgestuurd. Naast de aanpassingen van het personeelsbestand wordt er ook op allerlei andere zaken ingezet om de kosten te drukken, zoals de invoering van VIS (Voertuig Informatie Systeem). Dit helpt om de brandstofkosten te besparen. 

BIS

Binnen de BIS organisatie wordt ook gekeken hoe er gezamenlijk efficiënter gewerkt kan worden. Zoals het samenvoegen van Staff afdelingen. Chubb F&S kijkt naar die werkzaamheden waarbij ook sprake is van een echt synergie voordeel. Bijvoorbeeld: HRM en IT zijn al samengevoegd. 

Sales Transformatie

Er vinden nog steeds gesprekken plaats met de betrokken medewerkers. De verwachting is dat in juni alles gereed is, iedereen op de juiste plaats.  Medewerkers krijgen wel een andere functie, maar veelal zijn dit werkzaamheden die men toch al deed. De meeste medewerkers herkennen zich dan ook in de nieuwe functie. Een andere functie kan gevolgen hebben voor het salaris. Wanneer men lager wordt ingedeeld behoudt men wat men heeft. Wanneer men nog niet was uitgegroeid krijgt men er toch nog 1 stap bij. 

Sociaal Plan

Chubb F&S wil graag met de vakbonden een Sociaal Plan afspreken dat men kan gebruiken indien het nodig is (op de plank leggen). Vakbonden wilden graag van Chubb F&S weten waarom men dit graag wil. Chubb F&S vindt dit netter. Alle medewerkers krijgen dan het zelfde aangeboden, te weten een Sociaal plan wat is afgesproken met de vakbonden. Geeft ook minder discussie.
Medewerkers krijgen nu nog in individuele gevallen de kantonrechters regeling met c=1 mee. Met ingang van 1 juli verandert de ontslag wetgeving en dan komt er een transitievergoeding. Deze transitievergoeding is het minimale wat een werkgever moet meegeven aan een medewerker wanneer er afscheid genomen wordt. Maar meer mag altijd. 

Hoe nu verder?

Voorlopig wordt er geen Sociaal Plan afgesproken, we wachten de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe ontslag wet (de transitievergoeding) af. In het laatste kwartaal van 2015 hebben we weer een overleg met de directie. Word je door Chubb F&S benaderd om afscheid van de organisatie te nemen neem dan altijd contact op met je vakbond en laat je bijstaan. 

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding hiervan? Neem dan contact met ons op. 

Dolf Polders                                                       Silvia Kaas
CNV Vakmensen                                                FNV Bondgenoten
d.polders@cnvvakmensen.nl 
023 5684 670

 Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid