Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metaalbewerkingsbedrijf - Nieuws

CNV Vakmensen wenst sociaal plan bij Berg Toys

De directie van Berg Toys heeft aangekondigd de productie in Wekerom per 1 januari 2015 te willen beëindigen. Hierdoor komen alle arbeidsplaatsen te vervallen. De leden van CNV Vakmensen willen dat de directie hun verantwoordelijkheid neemt. Wij willen een goed sociaal plan!

Op 30 mei 2013 heeft de directie van Berg Toys de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van de productielocatie te Wekerom geïnformeerd over het voornemen tot beëindiging van de productie vanwege een voorgenomen bedrijfssluiting. De reden voor dit voorgenomen besluit is volgens werkgever de bedrijfseconomische noodzaak. De directie gaf aan dat naar verwachting de productie vanaf januari 2015 uitbesteed gaat worden naar het buitenland en dan met name Azië. Hiertoe heeft de directie op 30 mei 2013 een adviesaanvraag bij de PVT ingediend, waarin een en ander gemotiveerd wordt.

Dit voornemen tot sluiting is een zaak niet alleen van de PVT maar ook van de betrokken vakbonden. Bij Berg Toys zijn immers een groot aantal medewerkers die lid zijn van een van beide werknemersverenigingen. In de onderhavige cao Metaalbewerkingsbedrijf is artikel 9 “Fusie, Sluiting en reorganisatie” van toepassing. Hierin staat de opdracht verwoord om te komen tot een voorziening opdat zoveel mogelijk de eventuele nadelige gevolgen worden voorkomen, weggenomen of verminderd.

Vandaag hebben wij een aangetekende brief verzonden aan de directie bij Berg Toys, waarin wij met klem hebben verzocht uitgenodigd te worden voor een gesprek om door middel van constructieve onderhandelingen te komen tot een fatsoenlijk sociaal plan. Dit sociaal plan zou dan de negatieve gevolgen van de voorgenomen sluiting van de productielocatie te Wekerom enigszins te verzachten. De inhoud van dit nog vorm te geven sociaal plan moet volgens onze leden in elk geval bestaan uit een financiële schadeloosstelling en een kwalitatief outplacement, uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerd bureau.

De brief die wij vandaag hebben verstuurd naar de directie van Berg Toys is vergezeld gegaan met een oproep aan de directie van het personeel. Deze oproep is ondertekend door de medewerkers daar.

Uiteraard houden wij onze leden via de nieuwsbrief op de hoogte van voortgang.

Gerard van Dijk
bestuurder

E g.vandijk@cnvvakmensen.nl
 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid