Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metaalbewerkingsbedrijf - Nieuws

A Hak - Update stand van zaken

Van verschillende leden hebben wij gehoord dat het niet goed zou gaan met A Hak. Daarom hebben we op 20 oktober gesproken met Mariska van Geenhuizen over de stand van zaken. Dit was een goed en openhartig gesprek.

2015 is een dramatisch jaar voor A Hak geweest. A Hak is voor een groot deel afhankelijk van de olie. De lage olieprijs is goed voor consumenten, maar niet voor bedrijven die daar afhankelijk van zijn. De markt is flink in beweging, en dat levert ook minder gunstige ontwikkelingen.

 • A Hak is pas een paar maanden geleden begonnen met een project, dat eigenlijk in 2015 zou starten;
 • Banken stellen tegenwoordig hogere financieringseisen;
 • In 2015 is afscheid genomen van Telecom en Rail, ook dit heeft een financiële schadepost veroorzaakt.

Ook 2016 is een moeilijk jaar

 • Banken willen steeds minder risico lopen. Ze zijn wel bereid om belangrijke innovaties te financieren, maar dan moet er wel meer kapitaal van anderen aangetrokken worden. Dit vergt van A Hak flinke stuurmanskunst;
 • Daarom heeft A Hak in juni/juli het management uitgebreid met een paar externe deskundigen die ervaringen hebben met deze problematiek;
 • Een van de eerste zaken die aangepakt zijn/worden is het beheersen van de cash-flow. Die zorg heeft bijna elk bedrijf, vooral na een minder-productieve zomerperiode.

Zoals gezegd moet er meer kapitaal komen. Dit kan door (op onderdelen of voor projecten) samen te gaan met andere partners.  Alle mogelijkheden worden onderzocht. Wat kan er verkocht worden (vastgoed locaties, niet meer gebruikt materieel)?
A Hak is ook bezig met een herstructureringstraject. Wat gaat/blijft men wel doen en wat niet meer? Op welke projecten verdient men geld en op welke niet?

Vooruitzichten voor 2017

De vooruitzichten voor 2017 zijn gelukkig beter, maar dat wil niet zeggen dat er niets hoeft te gebeuren. Hierover is de directie in overleg met de verschillende Ondernemingsraden. De vakbonden zien dat de omstandigheden waaronder A Hak moet opereren, drastisch zijn gewijzigd, dat niks doen geen optie is. Daarbij zetten we in onze gesprekken met de directie, het belang van leden/werknemers centraal.

Hoe nu verder?

De vakbonden zullen regelmatig door de directie van A Hak op de hoogte gehouden worden over nieuwe ontwikkelingen. In het gesprek met hen zullen we de opvattingen van onze leden uiteraard meenemen. Op 30 november zullen we ook (met de dan kersverse) ondernemingsraad van Infranet contact hebben. Wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn, zullen we je daarover zo spoedig mogelijk informeren. Heb jij informatie waarvan je denkt dat die belangrijk is voor ons dan horen of lezen wij die graag.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor of lees ik die graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen - Industrie
M: 06 51 60 20 50
E:  d.polders@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid