Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd opgenomen. Dit is een korte periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst om kennis met elkaar te maken en over en weer te bekijken of de werkzaamheden bevallen. In de proeftijd mag de werkgever je ontslaan en kun je zelf ontslag nemen zonder een opzegtermijn (dus per direct). In de cao is bepaald dat de proeftijd niet langer dan 2 maanden mag zijn. Een kortere of geen proeftijd mag, maar dat moet schriftelijk worden overeengekomen. In de Wet Werk en Zekerheid is de proeftijd gewijzigd: bij een contract voor 6 maanden of minder mag geen proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Lees meer over proeftijd