Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metaal en techniek

Werkingsfeer

De Commissie Werkingssfeer houdt zich bezig met de indeling van de bedrijven bij de cao's Metaal en Techniek. De commissie ziet onder andere ook toe bij de indeling van een bedrijf in de Metaalbewerking of Metalelectro.

Verder houdt de commissie zichbezig met het herindelen en de bewaking van het ‘grensverkeer’ van bedrijven die overkomen van de ene bedrijfstak naar de andere.

Indeling bedrijf

Zodra een bedrijf personeel in loondienst heeft, wordt zij door de Belastingdienst uitsluitend voor de verplichte werknemersverzekeringen ingedeeld bij een bepaalde sector. Deze indeling is eigenlijk alleen nog van belang voor de hoogte van de WW-wachtgeldpremies.
Een dergelijke sectorindeling door de Belastingdienst geschiedt op basis van het Indelingsbesluit Sociale Verzekeringen (SV). Daartoe geldt nagenoeg altijd het beoordelings- criterium: ‘de hoofdzaak van de ondernemingsactiviteiten gemeten in loonsom(men)’.

Verplichte cao

Voor wat betreft het indelen van een bedrijf bij een verplicht gestelde cao en een verplicht gesteld pensioenfonds gelden ietwat andere maatstaven. Namelijk de indeling voor één van de cao’s binnen de Metaal en Techniek en het Bedrijfs-pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) dient te gebeuren op basis van de afspraken zoals die zijn neergelegd in de werkingssfeerbepalingen van de desbetreffende cao’s. En daarnaast in de desbetreffende verplichtstelling van het pensioenfonds, PMT.

Commissie Werkingssfeer

De indeling voor wat betreft CAO's en PMT kan beoordeeld worden door de Commissie Werkingssfeer.

Adres Commissie Werkingssfeer:
Postbus 5210
2280 HE Rijswijk - ZH
telefoon: (070) 316 03 25

Gang naar de rechter bij bezwaar

Soms kan het zijn dat een directie van een bedrijf het niet eens is met de indeling onder de werkingssfeer van de Metaal en Techniek. Als dit bezwaar blijft na de uitspraak van de commissie werkingssfeer, dan valt een gang naar de rechter te overwegen. Een uitspraak over de werkingssfeer is aan de civiele rechter voorbehouden.

Verweer

Indien men het niet eens is met een inschrijving in een bepaalde bedrijfstak, dan kan men daartegen in verweer gaan. Wel is het zo dat degene die aanvoert dat er zwaarwegende argumenten zijn om af te zien van de indeling in de Metaal en Techniek, die argumenten dan ook daadwerkelijk moet aantonen. De praktijk leert dat dit erg moeilijk is voor een directie.